Fondanalys

Söderberg & Partners Wealth Management analyserar löpande de fonder som är tillgängliga på den svenska fondmarknaden. Varje kvartal betygsätter vi hur fonderna förväntas prestera i relation till andra fonder inom samma kategori i form av ett grönt, gult eller rött betyg.

Fondanalysen omfattar de fonder som är valbara för Söderberg & Partners kunder via exempelvis fondförsäkringsbolag eller plattformar. Grunden i analysen är en gedigen kvantitativ analys som utgår från avancerad finansiell teori med fokus på nedsidan. Fondernas betyg påverkas framför allt av historisk avkastning, risk och avgifter.

Förutom en kvantitativ analys görs även en kvalitativ analys. Den kvalitativa analysen är utformad för att bedöma om en fonds avkastning beror på en tydlig strategi eller om andra faktorer dominerar.

Parallellt med den finansiella analysen bedömer vi fondernas hållbarhetsarbete. Fondförvaltare som har verktyg och incitament för att välja in hållbara bolag samt försöker påverka de bolag som inte anses ha ett lika bra hållbarhetsarbete, får ett grönt betyg i vår analys.