Skip to main content Skip to main navigation
outsorcing3.png

Löneoutsourcing

Söderberg & Partners erbjuder olika former av outsourcing som är anpassade utifrån företagets behov, förutsättningar och kunskap. Du får:

  • Komplett tjänst inom löneoutsourcing
  • Hjälp med lönekontroll och administration
  • Tillgång till rapporter, nyheter och underlag för lönefrågor
Om löneoutsourcing
loneadm3.png

Löneadministration

Administration för företagets löner kan upplevas krångligt. Vi erbjuder fullständig löneadministration där du får tillgång till ett heltäckande utbud av service och tjänster. Du får:

  • Effektivare och kvalitetssäkrad hantering
  • Tillgång till våra erfarna experter
  • Verktyg som förenklar din administration
Om löneadministration

Ida Johnsdotter-circle.png

”Servicen och kompetensen hos S&P håller toppklass”

Ida Johnsdotter, VD Media Resurs AB

Kontakta oss