Löne­outsourcing

Frigör tid och kvalitetssäkra hela lönehanteringen genom att outsourca hanteringen av löner till oss. Vi tar då hand om företagets löneadministration, hjälper er att rapportera till myndigheter och finns tillgängliga för support. Allt hanteras i det smarta lönesystemet Payroll som förenklar vardagen för både dig och dina medarbetare. När du outsourcar hanteringen av löner, kan du känna dig trygg med att allt fortgår smärtfritt i en kvalitetssäkrad process.

Vad är vinsten med outsourcing av lön?

När vi blir din samarbetspartner, tar vi ett helhetsansvar över hela löneprocessen så att du kan få tid över till annat. Tjänsten är helt webbaserad och inkluderar såväl administrativa gränssnitt som rapporteringsverktyg och vår lönehanteringstjänst. Vårt ledord är att det ska vara enkelt för dig som kund, medarbetare, chef och administratör. Genom ständiga förbättringar och ett nära samarbete med våra kunder kan vi leverera en löneoutsourcing tjänst i världsklass!

Vad är löneoutsourcing?

Outsourcing är ett brett begrepp som kan omfatta många olika saker. När vi pratar om outsourcing av lön, handlar det ofta om att du anlitar en leverantör som utför den avtalade lönehanteringen, istället för att låta dina medarbetare göra det.

Vilka fördelar finns med löneoutsourcing?

Det finns många fördelar med löneoutsourcing. Den största fördelen är att du anlitar ett bolag som är specialiserade inom lönehantering. Det innebär att du får tillgång till en stor kunskapskälla och att du tryggt kan fokusera på andra uppgifter. Med löneoutsourcing får du:

 • en effektivare löneprocess med fokus på företagets behov
 • en minskad risk för att lönehanteringen blir lidande om en medarbetare skulle bli sjuk eller sluta
 • fasta kostnader, vilket innebär att du slipper oroa er för att kostnaden ska skena iväg
 • tillgång till ett system som samlar hela löneprocessen på ett och samma ställe, vilket ger dig översikt och kontroll
 • färre frågor från medarbetare till HR-avdelningen, vilka istället vänder sig till vår support eller går in i systemet där de kan se viktiga uppgifter i realtid.

Löneoutsourcing med ett smart systemstöd

När använder Söderberg & Partners löneoutsourcing, får du tillgång till ett smart och användarvänligt lönesystem. Vi kan även hjälpa dig med en smidig integration mot befintliga system.

Oavsett om du är medarbetare, chef eller administratör – kommer du åt allt som du behöver i systemet och ser bara det som du har nytta av. Med hjälp av rollstyrning kan du enkelt säkerställa att endast behöriga personer kan administrera sina medarbetare. Du kan även spåra ändringar och styra vilken information som ska vara synlig för vilken användare.

I systemet får du även hjälp att hålla koll på personal som börjar och slutar, samt om en provanställning är på väg att bli en tillsvidareanställning.

Medarbetarnas uppgifter visas i realtid 

Med vår tjänst kan du synliggöra viktigt information till företagets medarbetare, som visas i inloggat läge. Det innebär att medarbetaren inte behöver vänta på lönespecifikationen eller vända sig till HR-avdelningen med frågor. Medarbetaren kan exempelvis se:

 • information om antal semesterdagar som de har kvar

 • varningar om de försöker registrera för mycket tid på en viss löneart

 • hur mycket en resa kommer att förmånsbeskattas

 • vilka kollegor som fyller år.

Enkel tidrapportering

I Payroll är det enkelt att tidrapportera. Vi har strävat efter att det ska vara så pass användarvänligt, att du i princip ska kunna klara av det utan upplärning. Tidredovisningsverktyget sätts upp utifrån företagets unika förutsättningar – och medarbetaren kan rapportera antal timmar eller med klockslag. Vi rekommenderar klockslagsrapportering om du har lönearter som beräknas efter vilket tid på dygnet som de används, som exempelvis ob-tillägg.

Arbetar du med projektredovisning, kan användaren även välja att rapportera veckovis i en matris, för en snabbare och enklare registrering.

I Payrolls tidrapporteringsverktyg ingår bland annat:

 • attestfunktion i flera nivåer

 • flex-, komp- och semestersaldo

 • semesteransökan

 • tim- och klockslagsrapportering

 • matrisrapportering

 • schema

 • statistik.

Flexibel projektredovisning

I Söderberg & Partners lönesystem Payroll ingår projektredovisning, en funktion som kan anpassas efter företagets specifika förutsättningar. Du kan använda upp till tio konteringstyper för kostnadsställe, avdelning, projekt etc. Samma register kan sedan användas i samtliga delar av Payroll, men du kan även välja att ha separata register i varje del. Den data som rapporteras in kan sedan sammanställas i rapporter som kan anpassas efter dina och företagets behov.

Följande funktioner finns tillgängliga för dig när du använder projektredovisning:

 • Upp till 10 konteringstyper.

 • Stöd för projekthierarkier (över- och underprojekt).

 • Fri namngivning av konteringstyper (kostnadsställe, avdelning, projekt etc.).

 • Snabbsökning vid registrering (söker kod och benämning).

HR-avdelningens bästa vän

I vår outsourcing av löner ingår ett HR-verktyg där du kan registrera och lagra information om era medarbetare på ett säkert sätt. Utöver all data som krävs för att bereda löner, finns även möjligheten till anpassa verktyget efter era behov. Här kan du enkelt och tryggt samla all persondata på ett och samma ställe. Systemet integreras enkelt med Active Directory (AD) eller med era andra system med hjälp av våra API:er.

I verktyget samlas lönedata automatiskt, vilket gör att ni till exempel får en tydlig bild över:

 • hur stor bonus som betalades ut under året

 • hur många sparade semesterdagar som förfaller

 • hur sjukstatistiken ser ut.

I detta verktyg kan ni även registrera medarbetare i andra länder och konsulter som ni anlitar, för att få en tydlig överblick. Det går även att prissätta arbetstimmar för konsulter, vilket ger dig bättre kontroll över kostnaderna – långt innan fakturan kommer.

Rapporter för allt som ni behöver analysera

Rapporter är en stor del av vårt arbete och vi vet att olika kunder har olika förutsättningar och behov. Det innebär att rapportverktyget behöver vara flexibelt och kunna anpassas för att stötta dina analyser.

Utöver en mängd standardrapporter som finns tillgängliga i Payroll, kan du därför bygga egna rapporter med hjälp av vår användarvänliga rapportgenerator. Dessa rapporter kan sedan användas för eget bruk eller delas med chefer och kollegor på avdelningen. Allt är självklart rättighetsstyrt, vilket innebär att du kan säkerställa att chefer bara kan se sina egna medarbetare.

Tack vare strukturerad och säker data har du möjligheten att ta fram och analysera allt som du behöver.

Kontakta oss

Vill du veta mer om Payroll och hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret nedan eller kontakta oss genom att ringa 0770-11 00 55 alternativt maila payroll@soderbergpartners.se