Skip to main content Skip to main navigation

Löneoutsourcing

En effektiv och trygg lönehantering

Som en del av Söderberg & Partners erbjuder Söderberg & Partners Payroll en tjänst för löneoutsourcing, så att ditt företag kan få en effektiv och trygg lönehantering. Vi är en samarbetspartner som tar ett helhetsansvar över hela löneprocessen så att ni kan ha tid över till annat. Tjänsten är helt webbaserad och inkluderar såväl administrativa gränssnitt som rapporteringsverktyg och vår lönehanteringstjänst. Vårt ledord är att det ska vara enkelt för dig som kund, medarbetare, chef och administratör. Genom ständiga förbättringar och ett nära samarbete med våra kunder kan vi leverera en löneoutsourcing tjänst i världsklass!

Fördelar med vår löneoutsourcing:

icon-check-circle2.jpg Effektivare löneprocess med fokus på era behov
icon-check-circle2.jpg Minskad sårbarhet/risk vid personalrörelser
icon-check-circle2.jpg Fasta kostnader som låter er fokusera på rätt saker
icon-check-circle2.jpg Begränsar er systempark ytterligare, ingen installation av systemvara krävs

 

Unikt gränssnitt

Vår tjänst för löneoutsourcing har ett unikt gränssnitt med användaren i fokus. Tjänsten är intuitiv, tydlig och enkel att ta till sig. I portalen kommer du åt allt du behöver oavsett din roll som medarbetare, chef eller administratör. Med hjälp av rollstyrning kan ni enkelt säkerställa vilka personer som kan se och administrera vilka medarbetare. Ni kan även spåra ändringar och styra vilken information som ska vara synlig för vem.

Med vår löneoutsourcing får ni en/ett;

icon-check-circle2.jpg Modernt, enkelt och webbaserat gränssnitt
icon-check-circle2.jpg Smidig integration mot befintliga system
icon-check-circle2.jpg Molnbaserad tjänst
icon-check-circle2.jpg Intuitiv tjänst som gör att ni sparar tid

 

Smarta funktioner

För oss på Söderberg & Partners Payroll är det viktigt att användarna ska kunna använda all data smart och säkert. Att ni som företag ska kunna arbeta på ett smartare och mer effektivt sätt när det kommer till er lönehantering. Med vår tjänst får ni all information samlat på ett ställe.

Med vår tjänst kan ni synliggöra viktigt information till era medarbetare, när som helst, utan att behöva vänta på lönespecifikationen. När era medarbetare tidrapporterar får de till exempel information ifall deras semesterdagar är slut, om de försöker registrera för mycket tid på en viss löneart eller hur mycket en resa kommer att förmånsbeskattas. På samma sätt kan medarbetare använda sin tidrapport för att ansöka om semester eller ledighet. Vi hjälper er även att hålla koll på personal som börjar och slutar, om en provanställning är på väg att bli tillsvidare eller om en kollega fyller år.

 

Tidrapportering

Söderberg & Partners Payroll erbjuder ett användarvänligt och modernt tidredovisningsverktyg. Utifrån era unika förutsättningar kan man ange tidrapportering i antingen timmar eller med klockslag. Vi rekommenderar klockslagsrapportering om man har lönearter som beräknas när på dygnet de används, till exempel vid ob-tillägg. Arbetar man med projektredovisning så kan användaren även välja att rapportera veckovis i en matris, för en snabbare registrering.

I vår tjänst ingår bland annat;

icon-check-circle2.jpg Attestfunktion i flera steg/nivåer
icon-check-circle2.jpg Flex-, komp- och semestersaldo
icon-check-circle2.jpg Semesteransökan
icon-check-circle2.jpg Tim- och klockslagsrapportering
icon-check-circle2.jpg Matrisrapportering
icon-check-circle2.jpg Schema
icon-check-circle2.jpg Statistik

 

Projektredovisning

I Söderberg & Partners Payroll ingår projektredovisning som konfigureras utifrån era specifika förutsättningar. Ni kan använda upp till tio konteringstyper för kostnadsställe, avdelning, projekt etc. Samma register kan användas i samtliga moduler i Payroll, eller så kan ni välja att ha separata register per modul. Informationen kan sedan sammanställas i önskad rapport.

Exempel på viktiga funktioner som ingår;

icon-check-circle2.jpg Upp till 10 konteringstyper
icon-check-circle2.jpg Stöd för projekthierarkier (över-/underprojekt)
icon-check-circle2.jpg Fri namngivning av konteringstyper (kostnadsställe, avdelning, projekt etc.)
icon-check-circle2.jpg Snabbsökning vid registrering (söker kod och benämning)
icon-check-circle2.jpg Administration via användarvänligt gränssnitt

 

HR-verktyg

Med vårt HR-verktyg kan ni registrera och hålla information om era medarbetare uppdaterad. Utöver all data som krävs för att bereda löner så finns även möjligheten till konfigurering utifrån era unika behov. Fördelen är att ni enkelt och tryggt kan samla all persondata på ett och samma ställe. Det är även enkelt att integrera med Active Directory (AD) eller era andra system med våra API:er.

I verktyget samlas även lönedata automatiskt i HR-modulen. Här kan ni till exempel se hur stor bonus som betalades ut under året, hur många sparade semesterdagar som förfaller och hur sjukstatistiken ser ut.

Har ni medarbetare i andra länder eller anlitar konsulter kan ni registrera dem i HR-modulen för att få en tydlig överblick. Det går även att prissätta arbetstimmar för konsulter så att ni alltid vet kostnaderna – långt innan fakturan kommer.

 

Rapporter

Rapporter är en stor del av vårt arbete och med åren har vi lärt oss att alla kunder har sina specifika förutsättningar. Utöver en mängd standardrapporter som finns färdiga i Payroll kan ni även bygga egna rapporter utifrån era specifika behov med hjälp av vår användarvänliga rapportgenerator. Dessa rapporter kan användas för eget bruk eller delas med chefer och kollegor på avdelningen. Allt är självklart rättighetsstyrt så att chefer bara ser sina egna medarbetare. Tack vare strukturerad och säker data har ni som användare möjlighet att ta fram och analysera vad ni än behöver.

 

Kontakta oss