Förmåner & HR-stöd

Vi erbjuder dig smarta HR-system som effektiviserar ditt HR-arbete och underlättar din vardag. Heartpace modulbaserade HR-system stöder hela medarbetarresan. Vi automatiserar och strömlinjeformar alla HR-processer från onboarding till utveckling, målstyrning, lönerevision och mycket mer. Med Learnster kan du på ett enkelt sätt främja kompetensutveckling inom bolaget och utbilda dina medarbetare digitalt. Dessutom erbjuder vi stöd kring lönesättning, lönerevision och utformning av incitamentsprogram genom Novare Pay. Tillsammans kan vi förenkla ditt HR-arbete.