Förmåner & HR-stöd

Vi erbjuder dig smarta HR-system och professionellt HR-stöd som kan underlätta din vardag. Heartpace modulbaserade HR-system kan stötta dig med arbetet i hela medarbetarresan. Här automatiseras allt från onboarding till utveckling, målstyrning, lönerevision och mycket mer. Payroll är vårt smarta lönesystem som spar tid och förenklar hela löneprocessen. Dessutom kan vi stötta inom bland annat lönesättning, lönerevision och utformning av incitamentsprogram genom Novare Pay. Tillsammans kan vi förenkla hela ditt HR-arbete.

Vad kan vi hjälpa ditt företag med?