Skip to main content Skip to main navigation

Vision & Värderingar

Vår vision

Så arbetar vi

Söderberg & Partners vision är att arbeta proaktivt idag för att du ska leva ett tryggare och rikare liv imorgon. För att möjliggöra det vilar vårt arbete på en värdegrund där personlig hänsyn, gedigen analys och öppenhet utgör hörnstenarna. Det innebär att du som kund får till gång till hela marknadens lösningar och har kontroll på dina risker, alltid med utgångspunkt i din specifika situation.

Läs mer om vår vision

Vår historia

Söderberg & Partners bildades 2004 då en kärna av nio analytiker, under ledning av vd Gustaf Rentzhog, lämnade ett av Nordens stora finansbolag.

Läs mer om vår historia

Kundnöjdhet & kvalitetsarbete

Inom Söderberg & Partners arbetar flera avdelningar med direkt kvalitetsarbete. De mest centrala är Operational Excellence, Intern kvalitetskontroll, Riskkontroll samt Internrevision. Arbetet syftar till att säkerställa att vi levererar hög kvalitet till våra kunder. 

Söderberg & Partners har åtta år i rad fått bäst betyg av alla försäkringsförmedlare i Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning. Våra kundundersökningar [1] visar även att vi både skapar tydliga mervärden och har förståelse för kundens unika behov.

Läs mer här
Kontakta oss