Vision & Värderingar

Söderberg & Partners vision är att arbeta proaktivt idag för att du ska leva ett tryggare och rikare liv imorgon. För att möjliggöra det vilar vårt arbete på en värdegrund där personlig hänsyn, gedigen analys och öppenhet utgör hörnstenarna. Det innebär att du som kund får tillgång till hela marknadens lösningar och har kontroll på dina risker, alltid med utgångspunkt i din specifika situation.

Så arbetar vi

Öppen- vi är öppna med vår intjäningsmodell

För oss på Söderberg & Partners går öppenhet och förtroende hand i hand. Det innebär att vi är öppna med vår intjäningsmodell. Vi lägger stor vikt vid att analysera och utvärdera de alternativ som finns, allt för att hitta de mest kostnadseffektiva och bästa produkterna utifrån dina unika behov.

Analytisk- bakom våra råd finns alltid välgrundade analyser

Till stöd för våra råd har vi gedigna analyser som arbetas fram av vår omfattande analysavdelning. Här arbetar våra analytiker och strateger med att bygga upp och förvalta en stor variation av anpassade portföljer med olika inriktningar och risknivåer. De betygsätter även alla produkter och lösningar som vi erbjuder utifrån ett trafikljussystem. På så vis kan vi hjälpa dig att ta analysdrivna beslut och välja ut de mest fördelaktiga pensionslösningarna, fonderna och försäkringsvillkoren för dig som kund.

Personlig- vi lägger stor energi på personlig rådgivning

Dina unika behov och förutsättningar är alltid utgångspunkten för våra rekommendationer. Det gäller oavsett om du företräder ett börsnoterat storbolag eller sparar i fonder privat. Från ditt första möte med oss får du en personlig rådgivare som lyssnar på dina målsättningar och önskemål.

Vår värld

Värderingar för framtiden

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Förmågan hos våra ledare och medarbetare att förmedla kulturen vidare så att vi kan fortsätta utveckla framgångsrika områden och team är andra faktorer. Det är vår orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. Det är våra medarbetare som har definierat våra värderingar, de värderingar som ligger till grund för vår kultur. På Söderberg & Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna.

Arbetet med värderingarna är ständigt pågående och orden kommer aldrig få en definitiv tolkning, det finns inget rätt eller fel. Vi uppmanar medarbetare och kunder att själva fundera över vad värderingarna betyder för just dem och sen koppla det till sin egen situation.

Hela vår affär och relation med våra kunder bygger på förtroende. Ska vi behålla det hos våra kunder är det nödvändigt för oss att alla medarbetare förstår och delar våra värderingar och grundsynsätt på hur vi beter oss och behandlar varandra. Vi är övertygade om att nöjda medarbetare även ger nöjda kunder.

Söderberg & Partners har sedan start arbetat för att utveckla, förnya och revolutionera det traditionella arbetssättet i branschen. För oss innebär det inte enbart att vara drivande i att utveckla den svenska försäkringsmarknaden, utan även vara drivande i frågor kring jämställdhet. Näringslivet har historiskt sett varit väldigt mansdominerat, även om vi börjar se en förändring. Mångfald bland våra medarbetare är därför en viktig faktor. För oss handlar mångfald inte enbart om män och kvinnor, utan vi tror att det finns ett enormt värde i att anställa medarbetare med skilda kompetenser, erfarenheter och referensramar. Med en diversifierad syn på rekrytering lyckas vi inte bara locka till oss fler kvinnor, utan människor med olika bakgrund, etnicitet och även människor från andra branscher.

Vi är övertygade om att med den ständigt växande och diversifierade grupp medarbetare som bidrar med olika åsikter, infallsvinklar, kompetenser och personligheter kommer vi lyckas utmana och revolutionera branschen även vad gäller jämställdhet och mångfald.

Värderingar & guidelines

Bli en del av oss

Många av Söderberg & Partners rådgivare är egenföretagare som driver sin verksamhet inom ramarna för vår koncern. Flera av dessa drev tidigare egna fristående bolag eller var anställda hos ett bolag som valt att bli en del av oss. Några exempel på bolag som valt att ansluta sig till Söderberg & Partners-koncernen är Catella, Inpension, Propacta och Consortum.

De bolag som väljer att bli en del av vår koncern får - förutom tillgång till varumärket Söderberg & Partners - dessutom tillgång till våra rådgivningsverktyg, analyser, och vår expertis inom bland annat regelefterlevnad och administration. Rådgivarna i dessa bolag kan då erbjuda sina kunder mer omfattande analysunderlag, ett bredare produktsortiment och fler digitala verktyg utan att kundernas kostnader ökar. Kunderna behåller småföretagarnas personliga och nära kundrelation samtidigt som de får ta del av det stora företagets produkter och resurser.

En annan viktig aspekt är att när bolag ansluter sig till oss förblir deras enskilda kunder lika avgörande för det anslutna bolagets framgång och resultat, något som bidrar till att säkerställa bästa tänkbara råd, service, och hantering av kunderna.

I praktiken innebär allt detta att rådgivarna kan lägga mer tid på kunderna och fokusera på det som är kärnan i både deras, och hela vår koncerns verksamhet – att hjälpa människor och företag att fatta välgrundade beslut i frågor som påverkar deras ekonomi och deras liv.