Specialiststöd

Novare Pay Consulting är ett konsultföretag som är specialiserade på löner, förmåner och incitamentsprogram. Vi hjälper både nationella och multinationella företag och organisationer med faktabaserad rådgivning inom ersättningsområdet.

Urval av Novare Pays tjänster

Våra tjänster täcker en rad områden inom ersättningar. Vi har delat in dem i tre kategorier:

  • Lön. Vi hjälper företag att förstå marknadslöneläget för hela organisationen eller specifika roller

  • Incitament. Vi hjälper företag med design och struktur av kontant och aktiebaserade incitamentsprogram

  • Strategi & Effektivitet. Vi erbjuder stöttning i utformning av ersättningsstrategi och effektivisering av personalkostnader

Kontakta Novare Pay Consulting

Kontakta oss

T.ex. +46 7X-XXX XX XX

Valfritt