Skip to main content Skip to main navigation

Novare Pay

Novare Pay

Vi hjälper er att säkerställa konkurrenskraftiga ersättningserbjudanden och incitamentsprogram

Novare Pay Consulting är ett konsultföretag som är specialiserade på löner, förmåner och incitamentsprogram. Vi hjälper både nationella och multinationella företag och organisationer med faktabaserad rådgivning på ersättningsområdet.

Urval av Novare Pays tjänster

Våra tjänster täcker en rad områden inom ersättningar. Vi har delat in dem i tre kategorier;

  • Lön. Vi hjälper företag att förstå marknadslöneläget för hela organisationen eller specifika roller

  • Incitament. Vi hjälper företag med design och struktur av kontant och aktiebaserade incitamentsprogram

  • Strategi & Effektivitet. Vi erbjuder stöttning i utformning av ersättningsstrategi och effektivisering av personalkostnader

 

Kontakta Novare Pay Consulting

Tel +46-70-374-7615
Mail erik.nilsson@novare.se
Web: www.novare.se/pay

 

Kontakta oss

Kontakta oss