Vi gör hanteringen enklare

Lönehantering

 • Löneutbetalning

 • Skattedeklaration (AGI)

 • Myndighetstatistik

 • Semesterårsskifte

 • Forarapportering

Webbaserad portallösning

 • Förtroendetidsrapportering

 • Milersättning

 • Traktamente

 • Utlägg

 • Lönespecifikation

 • Personuppgifter

Mobilapp

 • Förtroendetidsrapportering

 • Milersättning

 • Traktamente

 • Utlägg

 • Lönespecifikation

Webbaserat administrations­verktyg

 • Massregistrering/lönetransaktioner

 • Konteringsregister för tex projekt

 • Personalregister

Månatliga rapporter för ekonomi

 • Bokföringsunderlag

 • Bokföringsfil

 • Semester-/kompskuld

 • Lönesammanställning

 • Kontrollista (förskott, utmätning)

 • Lönespecifikationer

 • Banklista

 • Bankfil (KI)

Månatliga rapporter för HR

 • Övertidsjournal

 • Myndighetsrapportering

  • Månatliga

   • Kortperiodisk sysselsättningsstatistik

   • Konjunkturstatistik över sjuklöner

   • Konjunkturstatistik löner privat

  • Årliga

   • Lönestrukturstatistik

   • Lönestatistik till Svenskt Näringsliv

Fler tjänster

 • Dedikerad support för Finance/HR

 • Telefon- och e-postsupport anställda

 • Importer/exporter via Payroll - API

 • BI-verktyg

 • Löpande uppdatering och nya funktioner

 • Integrationer med andra system

 • Anpassade rapporter

 • Utbildning av nya chefer

 • Kundanpassade lönearter

 • Strategisk vägledning

  • Framtidssäkrad lönehantering

  • Experthjälp

Kontakta oss

Vill du veta mer om Payroll och hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret nedan eller kontakta oss genom att ringa 0770-11 00 55 alternativt maila payroll@soderbergpartners.se