Löne­administration

Söderberg & Partners Payroll har hjälpt företag att administrera lön i över 15 år. Det som gör att vår administration ligger i framkant är fundamentet som vi baserar våra tjänster på – moderna system som är framtagna efter vår kunders behov. Vi är en leverantör som tar ett helhetsgrepp för att underlätta företags löneadministration. Nedan beskriver vi mer hur vår administration och process ser ut – och det som vi kan hjälpa er med.

Vår process

1. Medarbetare registrerar sina löneunderlag

  • Tidrapport

  • Utlägg

  • Milersättning

  • Traktamente

2. Chef attesterar alla underlag samt kompletterar eventuella engångsbelopp

  • Provisioner

  • Annat

3. Payroll importerar löneunderlag från andra datakällor samt beräknar löner

4. Attestering sker förslagsvis i två steg, där närmaste chef attesterar först och slutattestering sker av HR/Ekonomi

5. Payroll säkerställer att lönerna utbetalas enligt attesterade underlag

6. Rapporter för ekonomisystem och andra sammanställningar levereras via Payroll (inloggat läge)

7. Myndighetsstatistik och annan data för t.ex. AGI rapporteras av Payroll till Skatteverket, Försäkringskassan, Svenskt Näringsliv etc.

Smartare löne­administration

Löneadministration med många kopplingar

För att skapa en effektiv administration krävs en systemarkitektur som är skapad utifrån värdekedjan, både för våra egna system och för samarbetspartners. På så sätt har våra kunder möjligheten att själva integrera en egen modul om det skulle vara att föredra.

Integrerat med Söderberg & Partners Pension

Vi har ett färdigt format för överföring av nödvändiga personuppgifter mellan Payroll och Pension samt återläsning av lönetransaktioner (såsom löneväxling etc.). Överföringen av personuppgifter sker månatligen och återläsning av lönetransaktioner sker månatligen inför löneberedningen.

Integrerat med Söderberg & Partners Benefits

Vi har ett färdigt format för överföring av nödvändiga personuppgifter mellan Payroll och Benefits samt återläsning av lönetransaktioner (såsom SL-kort, Friskvård etc.). Överföringen av personuppgifter sker varje natt och återläsning av lönetransaktioner sker månatligen inför löneberedningen.

Integrerat med Skatteverket

Efter varje avslutad månad gör vi en sammanställning av lönestatistiken och gör en avräkning av skatter som vi sedan deklarerar till Skatteverket. Deklarationerna är klara hos Skatteverket senast 2 arbetsdagar före deadline (12:e). När Deklarationerna är registrerade och kontrollerade behöver en behörig person hos er godkänna dessa (ni kan ha flera olika behöriga personer), sedan behöver ni inte göra något mer. Dessa deklarationer ingår i vårt basutbud.

Rapportering av myndighetsstatistik

Vi rapporterar även in statistik till myndigheter och fackförbund som exempelvis Collectum, Fora, Försäkringskassan, SCB, Trygghetsrådet och Kronofogden.

Integrationer och samarbetspartners

Vi tror på flexibilitet för att möjliggöra en värdeskapande och effektiv löneadministrationen för att möta våra kunders behov. Du som kund har möjlighet att anpassa löneprocessen och vårt tjänsteutbud om ni har önskar använda externa system via tredjepartsleverantörer för exempelvis tidrapportering, utlägg, reseräkningar och schemaläggning. Vi har färdiga integrationer med flertalet kända systemleverantörer och tack vare vår systemarkitektur kan vi enkelt sätta upp nya integrationer om så önskas, normalt via API eller filhantering. På så sätt kan ni fortsätta att använda en uppskattad systemlösning tillsammans med övriga delar inom Söderberg & Partners Payroll. Detta möjliggör en löneadministration utifrån de behov och förutsättningar som ni har – på riktigt!

Kontakta oss

Vill du veta mer om Payroll och hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret nedan eller kontakta oss genom att ringa 0770-11 00 55 alternativt maila payroll@soderbergpartners.se

T.ex. +46 7X-XXX XX XX