Löne­administration

Söderberg & Partners Löner har hjälpt företag att administrera lön i över 15 år. Det som gör att vår löneadministration ligger i framkant är fundamentet som vi baserar våra tjänster på – Payroll. Ett smart lönesystem som är utvecklat för att förenkla vardagen för våra kunder. Men vi är mer än ett vasst system, vi tar ett helhetsgrepp för att stötta och underlätta din löneadministration.

Löneprocessen i Payroll

I Payroll är löneprocessen så som den ska vara – riktigt enkel och fri från onödiga extrasteg som bygger administrativa monster. Så här kan det se ut när du arbetar med löneprocessen tillsammans med oss i Payroll:

1. Dina medarbetare registrerar sina löneunderlag på ett enkelt sätt i systemet. Här hanterar de:

  • tidrapportering

  • utlägg

  • körjournal för milersättning

  • traktamente.

2. Cheferna attesterar alla underlag samt kompletterar med eventuella engångsbelopp för exempelvis provisioner.

3. Payroll importerar löneunderlag från andra datakällor samt beräknar alla löner.

4. Attestering sker förslagsvis i två steg, där närmaste chef attesterar först och slutattestering sedan sker av HR- eller Ekonomiavdelning.

5. Payroll säkerställer att lönerna utbetalas enligt attesterade underlag.

6. Önskade rapporter för ekonomisystem och andra sammanställningar levereras via Payroll till alla mottagare (i inloggat läge).

7. Myndighetsstatistik och annan data för till exempel AGI rapporteras av Payroll till Skatteverket, Försäkringskassan, Svenskt Näringsliv etc.

Smartare löne­administration

Löneadministration med flexibla möjligheter 

För att skapa en effektiv administration krävs en smart systemarkitektur som är skapad utifrån värdekedjan. Payroll är utvecklat för att våra kunder ska få möjligheten att själva integrera en egen modul om så önskas.

För de kunder som önskar, har vi möjligheten att koppla ihop Payroll och Söderberg & Partners Pension, vilket möjliggör återläsning av lönetransaktioner (såsom löneväxling etc.). Överföringen av personuppgifter sker månatligen mellan systemen, liksom återläsningen av lönetransaktioner som också sker månatligen inför löneberedningen.

Vi kan även koppla ihop Payroll och Benefits på ett enkelt sätt. Det möjliggör återläsning av lönetransaktioner (såsom SL-kort, Friskvård etc.). Överföringen av personuppgifter sker då varje natt och återläsning av lönetransaktioner sker månatligen inför löneberedningen.

Integrerat med Söderberg & Partners Pension

Vi har ett färdigt format för överföring av nödvändiga personuppgifter mellan Payroll och Pension samt återläsning av lönetransaktioner (såsom löneväxling etc.). Överföringen av personuppgifter sker månatligen och återläsning av lönetransaktioner sker månatligen inför löneberedningen.

Integrerat med Skatteverket

Efter varje avslutad månad gör vi en sammanställning av lönestatistiken och gör en avräkning av skatter, vilket vi sedan deklarerar till Skatteverket. Deklarationerna är klara hos Skatteverket senast två arbetsdagar före deadline (den 12:e). När deklarationerna är registrerade och kontrollerade, behöver en behörig person hos er godkänna dessa (ni kan även ha flera behöriga personer). Detta är det enda steg som ni behöver göra själva. Deklarationerna ingår dessutom i vårt basutbud.

Rapportering av myndighetsstatistik

Vi hjälper dig även att rapportera in statistik till myndigheter och fackförbund som exempelvis:

  • Collectum

  • Fora

  • Försäkringskassan

  • SCB

  • Trygghetsrådet

  • Kronofogden.

Integration med externa system

Vi anser att ett flexibelt system är avgörande för att löneadministrationen ska kunna ske effektivt. Du som kund har därför möjligheten att anpassa löneprocessen och välja vad du behöver i vårt tjänsteutbud.

Om du önskar använda externa system från tredjepartsleverantörer för exempelvis tidrapportering, utlägg, reseräkningar och schemaläggning, försöker vi lösa det. Vi har färdiga integrationer med ett flertal kända systemleverantörer.

Tack vare vår systemarkitektur kan vi enkelt sätta upp nya integrationer om så önskas, normalt via API eller filhantering. Det innebär att du kan fortsätta använda en uppskattad systemlösning tillsammans med övriga delar inom Söderberg & Partners system Payroll.

Kontakta oss

Vill du veta mer om Payroll och hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret nedan eller kontakta oss genom att ringa 0770-11 00 55 alternativt maila payroll@soderbergpartners.se