Prenumeration av nyhetsbrev & marknadsföring

Med anledning av att innehållet i våra nyhetsbrev, samt övrig marknads- och produktinformation, kommer från flera bolag inom Söderberg & Partners koncernen är dessa bolag gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen. Följande bolag är personuppgiftsansvariga; Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, Söderberg & Partners Wealth Management AB (”Söderberg & Partners”), Wealth Services AB, Söderberg & Partners Löner AB, Söderberg & Partners Benefits AB.

För att kunna tillhanda vårt nyhetsbrev, samt annan marknads- och produktinformation, behandlar Söderberg & Partners din e-postadress. Denna behandling sker med berättigat intresse som laglig grund. Här kan du läsa mer om hur Söderberg och Partners hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Genom att lämna din e-postadress samtycker du även till att vi kontaktar dig digitalt (d v s via e-post och sms). För att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet, och annan marknads- och produktinformation, använder du den länk som finns med i utskicket. Det går även att när som helst kontakta Söderberg & Partners för att återkalla lämnat samtycke vilket görs genom att mejla till info@soderbergpartners.se eller på telefon 08-451 50 00.