Skip to main content Skip to main navigation

Hållbara sakförsäkringar

LÄS DEN SENASTE RAPPORTEN

Hållbara sakförsäkringar 2022

Varför ska man välja en hållbar sakförsäkring? Försäkringsbranschen kan göra ett samhälle mer motståndskraftigt genom att underlätta miljöanpassningar och därigenom minimera skaderisk. Om en skada mot förmodan skulle ske kan försäkringsförmedlaren minska skadans effekter på miljön och samhället genom att återanvända befintliga resurser till skadereperationen. Detta är den tredje analysen i ordningen av rapporten Hållbara sakförsäkringar

Läs rapporten
Kontakta oss