Öppenhet & transparens

Vi tror att relationen mellan rådgivare och kund fungerar som bäst när det råder full transparens kring vilken ersättning vi tar ut, hur vi tar ut den, och vad som eventuellt kan påverka storleken på ersättningen. Därför tillämpar vi en ersättningsmodell som vi kallar Fair Deal.

Fast rådgivnings­arvode

Provisioner och rabatter tillfaller dig

Din nöjdhet - vårt viktigaste incitament

Fair Deal – enkelt och rättvist

Enkel och tydlig ersättningsmodell

Syftet med Fair Deal är att du som kund alltid ska kunna känna dig trygg i att vi sätter dina intressen först. Ersättningsmodellen bygger därför på att vi debiterar dig ett fast rådgivningsarvode på ditt förvaltade kapital. Det finns inte några inlåsningseffekter, växlingsavgifter eller uttagsavgifter, och alla eventuella provisioner och rabatter som kommer av dina transaktioner tillfaller dig som en rabatt på vårt arvode. Genom vår position som en av Nordens största fondupphandlare kan vi dessutom erbjuda våra kunder mycket goda fondrabatter.

Effekten av den här modellen är att vår ersättning förblir densamma oavsett vilken risknivå, vilka produkter, eller hur många transaktioner vi genomför åt dig. Det minimerar risken för intressekonflikter och lämnar oss med ett enda incitament. Att göra dig nöjd!

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om vårt Wealth Management-erbjudande?
Kontakta oss här