Vad är löneväxling och hur kan det påverka min pension?

13 apr. 2023
Vill du utöka din pension på ett smart sätt för att få en högre levnadsstandard som pensionär? Kanske drömmer du om en tidigare i pension? Löneväxling är en förmån som arbetsgivare kan erbjuda sina medarbetare för att förbättra deras pension. Men hur fungerar egentligen löneväxling och vem tjänar på det?

Glädjande nog visar statistiken att vi lever allt längre. Men det innebär också att pensionspengarna behöver räcka längre. Om du vill ha en liknande levnadsstandard när du går i pension, räcker inte den allmänna pensionen. Då behöver du komplettera med ett privat pensionssparande. Att löneväxla kan då vara ett effektfullt sätt att optimera ditt privata pensionssparande.  

Vad är löneväxling?

Löneväxling är en form av pensionssparande där din arbetsgivare kan erbjuda dig att växla en del av din bruttolön till din pensionsavsättning i stället för att ta ut allt som lön. Det löneväxlade beloppet inkomstbeskattas då inte direkt när inbetalningen sker, utan först när pensionen betalas ut.

Eftersom arbetsgivaravgiften för lön är högre än löneskatten för pension, väljer många arbetsgivare att även betala in mellanskillnaden till din tjänstepensionsförsäkring. Det innebär att din arbetsgivare kan välja att öka din avsättning med nästan sex procent, utan att det kostar företaget något extra.

Oftast får du även välja hur dina premier ska placeras. Du kan få välja mellan så kallad traditionell förvaltning, fondförvaltning eller i depåförvaltning, beroende på hur din arbetsgivares pensionspolicy ser ut.

När ska man löneväxla?

En grundregel är att du behöver ha en månadslön på minst cirka 50 000 kr (8,07 inkomstbasbelopp 2023) för att det ska vara värt för dig att löneväxla. Om du har en lägre månadslön förlorar du nämligen inbetalningar till den allmänna pensionen. Dessutom kan exempelvis föräldrapenning, sjukpenning och a-kassa påverkas negativt.

Även om du tjänar på att löneväxla, är det viktigt att du inte avsätter mer än vad du kan avvara fram till din pension. Pengarna som du har valt att löneväxla, kan nämligen som tidigast plockas ut från 55 års ålder och utbetalningstiden är minst fem år. 

Om du har den lön som krävs för att tjäna på löneväxling, har du mycket att vinna på detta.

  • Som tidigare nämndes, kan arbetsgivaren välja att öka din pensionsavsättning med cirka sex procent, utan att det kostar något extra för företaget.
  • Du får möjlighet till en eventuell skattevinst om du betalar lägre inkomstskatt när det är dags att lyfta din pension.
  • Med en förstärkt pension får du mer flexibilitet och valmöjligheter längre fram. Såsom möjligheten att sluta arbeta tidigare.

För att kunna löneväxla till pension behöver du först säkerställa att din arbetsgivare erbjuder denna förmån till sina medarbetare. I din arbetsgivares pensionspolicy hittar du mer information om hur löneväxlingen regleras på din arbetsplats. Tänk även på att det även är viktigt att ett tillägg till anställningsavtalet upprättas, som reglerar löneväxlingen för dig.

Finns det någon gräns för löneväxling?

Det är upp till arbetsgivaren att erbjuda löneväxling. Kostnader för varje enskild anställdas tjänstepension är avdragsgilla, men maxbeloppet för avdraget är högst 35 procent av den pensionsgrundande lönen. Dessutom får avdraget vara högst 10 prisbasbelopp, vilket 2023 är 525000 kronor. 

3 skäl till att du som arbetsgivare bör erbjuda löneväxling

Som arbetsgivare har du mycket att vinna på att erbjuda dina medarbetare löneväxling som förmån. Här följer tre anledningar till att låta dina medarbetare löneväxla:

  1. Genom att erbjuda löneväxling blir ni en mer attraktiv arbetsgivare och får därmed enklare att attrahera och behålla talanger.
  2. Om du låter dina medarbetare löneväxla, ger du dem verktyg som kan hjälpa dem att nå sin målpension.
  3. Löneväxling kostar oftast ingenting för arbetsgivaren – det är de anställda som själva finansierar sin förstärkta pension.

Vill du veta mer om löneväxling?

Vill ni som företag erbjuda era dina medarbetare löneväxling? Eller vill du som privatperson veta mer om vad du kan göra för att förstärka din pension? Kontakta oss på Söderberg & Partners genom att fylla i formuläret nedan så återkommer vi till dig. 

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.