Tjänstepension utan kollektivavtal – vad innebär det?

14 apr. 2023
Det är en vanlig missuppfattning att nästan alla företag har kollektivavtal där det bland annat ingår avtalad tjänstepension. Med en sådan föreställning kan varningsklockan ringa när du blir erbjuden ett jobb på ett företag utan kollektivavtal. Men hur vanligt är det egentligen att företag inte är kollektivt anslutna? Och hur säkerställer du att du får tjänstepension utan kollektivavtal? Vi reder ut vilka frågor som du kan ställa för att avgöra värdet på ditt tjänstepensionserbjudande.

Får jag sämre tjänstepension på ett företag utan kollektivavtal?

Det behöver absolut inte vara så att ett företag utan kollektivavtal erbjuder sämre tjänstepension och villkor. Många bolag väljer nämligen att vara utan kollektivavtal för att få mer flexibilitet. Lösningen för tjänstepension kan till och med vara bättre på ett företag utan kollektivavtal, men det är något som du behöver stämma av med arbetsgivaren. Ställ därför de frågor som behövs och se över att de villkor och förmåner som arbetsgivaren erbjuder är konkurrenskraftiga och marknadsmässiga.

”Tjänstepensionen är en viktig förmån som kommer att utgöra en stor del av din framtida lön. Stäm därför av att du får en rimlig avsättning till din tjänstepension. Både nivån på tjänstepensionen och det försäkringsskydd som erbjuds bör vara konkurrenskraftiga”, säger Mattias Koch, pensionsrådgivare på Söderberg & Partners.  
Om du är anställd på ett företag utan kollektivavtal, är det viktigt att du tänker på att de förmåner som ingår i anställningen behöver regleras i anställningsavtalet eller i arbetsgivarens pensionspolicy. 

7 frågor som du bör ställa till arbetsgivare utan kollektivavtal

Hur vet du om villkoren är bra på ett företag som inte har kollektivavtalad tjänstepension? Det kan du ta reda på genom att stämma av ett antal frågor med arbetsgivaren. Mattias har listat sju frågor som hjälper dig att ta ställning till ditt tjänstepensionserbjudande: 

  1. Hur vet jag om arbetsgivaren betalar tjänstepension? De allra flesta arbetsgivare gör det, men det är viktigt att du ställer frågan eftersom tjänstepensionen utgör en stor del av din framtida lön.
  2. Hur stor premie betalar din arbetsgivare in till din tjänstepension? Ett riktmärke kan vara motsvarande nivå för ITP1 där premien är 4,5 procent på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (vilket motsvararar en månadslön på 46 438 kronor år 2023) samt 30 procent på lön mellan 7,5-30 inkomstbasbelopp (vilket motsvarar en månadslön på mellan 46 438 kr och 185 750 kr år 2023).
  3. Hur ser försäkringsskyddet ut vid sjukdom och dödsfall? Erbjuder arbetsgivaren försäkringsskydd och till vilken nivå? Som standard bör sjukförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring (TGL), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) ingå, men det är även vanligt att arbetsgivaren erbjuder gruppförsäkring och sjukvårdsförsäkring.
  4. Erbjuder arbetsgivaren en pensionsplan med låga avgifter? För att betrakta avgifterna som låga och konkurrenskraftiga bör kapitalavgiften vara 0 procent eller åtminstone nära noll. Det bör också finnas ett tillräckligt stort urval av fonder med konkurrenskraftiga fondavgifter.
  5. Vilken flexibilitet och valfrihet finns i pensionsplanen? Medarbetarna har ofta olika förutsättningar och preferenser samtidigt som egenskaperna hos försäkringsbolagen ser olika ut. För att kunna tillgodose behoven hos de flesta medarbetarna bör det finnas möjlighet att välja utifrån preferenser som hållbarhet, utbud och låga avgifter. Men även aktivt förvaltade fonder, både breda fonder och sådana med smalare inriktning som ger dem mer ”spets”.
  6. Finns det en möjlighet att spara hållbart? Finns det tillräckligt många hållbara alternativ i pensionsplanen? Får du stöd från arbetsgivaren att hitta hållbara investeringsalternativ? Både när det gäller miljöaspekten (ekologisk hållbarhet, som många förknippar med begreppet hållbarhet) men även när det kommer till ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. För många är det viktigt att deras sparande även är socialt hållbart, vilket innebär att hänsyn tas till mänskliga rättigheter, folkhälsa, jämställdhet, antidiskriminering och mångfald.
  7. Vilka möjligheter till rådgivning erbjuder arbetsgivaren? Att sätta sig in i alla valbara alternativ och villkor för pensionssparande, försäkringar, efterlevandepension och förmånstagarförordnande kan vara komplext och tidskrävande för många. Därför är det en stor fördel om du kan få hjälp av experter för att kunna ta välgrundade beslut. Detta blir ännu viktigare när du inte har kollektivavtal och får mer flexibilitet i förvaltningen av din tjänstepension.

Genom att ställa frågorna ovan kan du få en bra bild över värdet på ditt tjänstepensionserbjudande. Men tänk även på att det finns andra delar som regleras i kollektivavtalet, än just tjänstepensionen. Du bör bland annat undersöka hur reglerna för lönerevision ut, om du har rätt till övertids- och OB-ersättning, vilket heltidsmått som gäller (oftast gäller 40 timmar per vecka), om extra ersättning utbetalas vid föräldraledighet eller sjukdom samt vilka försäkringar som ingår i anställningen.

Varför väljer företag att vara utan kollektivavtal?

Det finns så klart flera skäl till att ett företag kan välja bort kollektivavtal. Mattias hjälper många arbetsgivare utan kollektivavtal som vill skapa en konkurrenskraftig pensionsplan för sina medarbetare. Han menar att det sällan handlar om att företaget vill erbjuda något sämre:

”En vanlig anledning till att ett företag saknar kollektivavtal är att företaget önskar mer flexibilitet. De vill styra själva över valet av pensionsbolag eller anlita en förmedlare av tjänstepension, som Söderberg & Partners. För många handlar det om att skapa ett tjänstepensionserbjudande som kan göra dem mer attraktiva som arbetsgivare. Det handlar alltså i regel inte om att de vill ge sina anställda sämre villkor”, säger Mattias.  

En vanlig missuppfattning är att de flesta bolag har kollektivavtal, men så är det inte. Enligt en artikel från Företagarna har 6 av 10 mindre företag, med 1-49 anställda, inget kollektivavtal. Företag utan kollektivavtal har mycket goda möjligheter att erbjuda en bra och konkurrenskraftig tjänstepensionslösning både när det gäller sparande och försäkringsskydd. Men det är upp till vardera arbetsgivare och värdet av tjänstepensionserbjudandet kan variera stort.

Vill du ha hjälp att se över din tjänstepension?

Om du inte har kunskapen eller tiden att sätta dig in i ditt pensionssparande, kan det vara en god idé att ta hjälp av en rådgivare. Våra rådgivare hjälper såväl dig som är anställd, som din arbetsgivare. Vi använder vår kunskap och förhandlingskraft för att skapa riktigt bra tjänstepensionserbjudande för företagets medarbetare – och stöttar dig som pensionssparare, på vägen mot ditt pensionsmål. 

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.