Skip to main content Skip to main navigation

Med anledning av den senaste tidens händelser med flertalet skadade poliser i påskens upplopp vill vi informera om vikten att anmäla ett inträffat olycksfall i tjänsten även till den obligatoriska olycksfallsförsäkring som ingår automatiskt i medlemskapet för aktiva medlemmar.

Förutom att anmäla arbetsskadan till arbetsgivaren och AFA Försäkring rekommenderar vi också att man så snart som möjligt anmäler skadan till den obligatoriska olycksfallsförsäkring via Polisförbundet Försäkring. Detta gäller även om man i dagsläget är osäker på om olycksfallet i slutändan leder till några bestående skador eller ärr. Arbetsskadeförsäkringen ska i första hand ersätta kostnader i samband med ett olycksfall under arbetstid.


Att tänka på: för att en skada ska kunna ge ersättning från en olycksfallsförsäkring behöver den skadedrabbade uppsöka en vårdinrättning för att få skadan undersökt och dokumenterad av vårdpersonal.

Ett inträffat olycksfall anmäls enklast genom att fylla i en digital skadeanmälan som den skadedrabbade signerar med BankID.

Länk digital skadeanmälan olycksfallsförsäkring


Olycksfall kan också precis som tidigare anmälas genom att fylla i en skadeblankett som man skriver ut, skriver under och skickar in per post.

Länk skadeblankett olycksfallsförsäkring

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Polisförbundet Försäkring:
Telefon: 08 676 97 00, välj tonval 2
E-post: forsakringar@polis­forbundet.se

Vill du och din familj vara vårt ansikte utåt i marknadsföring 2023?
Läs mer här.

Under 2021 har vi gjort en upphandling och varit i kontakt med ett flertal försäkringsbolag för att hitta det bästa erbjudandet för Polisförbundets medlemmar. Ett bolag utmärkte sig i upphandlingen och vi är glada över att presentera bolaget Dina Försäkringar som ny samarbetspartner till Polisförbundet Försäkring vad gäller sakförsäkringar så som bil- och hemförsäkringar.

Med Dina Försäkringar som samarbetspartner breddas produktutbudet ytterligare, och utöver befintliga försäkringar kommer bland annat djurförsäkring kunna erbjudas.

Den nya försäkringsgivaren, Dina Försäkringar, erbjuder följande:

  • Förbättrat produktutbud
  • Villkorsgaranti
  • Minst 10 % lägre premie

Vi hoppas självklart att du som kund önskar fortsätta med Polisförbundet Försäkring. För att övergången ska kännas trygg och smidig har vi förhandlat fram en villkorsgaranti som du omfattas av under det första året. Det innebär att Dina Försäkringar matchar villkoren hos det tidigare försäkringsbolaget för att undvika eventuella glapp i försäkringsskyddet.

Till dig som idag har sakförsäkringar genom Polisförbundet Försäkring:
I god tid före din befintliga försäkrings förfallodag under 2022 kommer vi kontakta dig med ett konkret erbjudande om att följa med till Polisförbundet Försäkrings nya samarbetspartner.

Till dig som idag har sakförsäkringar i annat bolag:
Vi vill att vårt nya erbjudande ska kännas attraktivt för alla medlemmar, så därför erbjuds även du 10 % lägre premie än vad du betalar idag och en villkorsgaranti som du omfattas av under det första året. Observera att sakförsäkringar gäller ett år i taget och att du har möjlighet att byta försäkringsbolag vid försäkringens huvudförfallodag.

Välkommen att kontakta Polisförbundet Försäkring om du har några frågor om vårt nya erbjudande! 

Notera att ingen ändring sker vad gäller Polisförbundets personförsäkringar. Bytet av försäkringsgivare gäller enbart sakförsäkring, det vill säga bil- och hemförsäkring etc.

Polisförbundet har förhandlat fram en förbättrad olycksfallsförsäkring från 1 januari 2021 för medlemmar. Förbättringen gäller skador som kan uppstå vid ett polisingripande.

Normalt sett krävs det att en skada ska anses vara "plötslig och oförutsedd" för att räknas som en ersättningsbar olycksfallsskada. Under ett polisingripande så finns det situationer där man som polis medvetet utför en handling som riskerar medföra en kroppsskada. Exempel kan vara att forcera en dörr, slå sönder en bilruta etc.

I en traditionell olycksfallsförsäkring täcks inte denna typ av skador. Genom denna förbättring får våra medlemmar ett unikt skydd som är särskilt anpassat för vår yrkesroll.

Denna förbättring gäller endast medlemmar under polisingripande.
Polisförbundets obligatoriska olycksfallsförsäkring gäller fortsatt dygnet runt, både under arbetstid och fritid, om en skada uppfyller definitionen på ett olycksfall enligt försäkringsvillkoret.

Utdrag ur försäkringsvillkor för 2021:
Försäkringen gäller för olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden.

Med olycksfallsskada avses den kroppsskada som den försäkrade drabbas av ofrivilligt vid en plötslig oförutsedd yttre händelse.

Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada på grund av:
– förfrysning, värmeslag eller solsting
– smitta till följd av fästingbett
– plötsligt vridvåld mot knä
– hälseneruptur
– skada i direkt anslutning till polisingripande i tjänst *)

*) Gäller skador som uppstår under polisingripande i tjänst samt även polisingripande enligt Polisförordning (2014:1104), 16 § Skyldigheter under ledig tid, även om inte samtliga rekvisit plötslig och oförutsedd händelse är uppfyllda.

Ovan rekvisit/utökning av olycksfallsbegrepp gäller ordinarie medlem av Polisförbundet:
– i uniformerad tjänst
– i civil tjänst
– efter gjord anmälan om arbetsskada
– om en polisman vidtagit åtgärder enligt 16 § första stycket punkt 3 eller andra stycket, om denne underrättat en förman om händelsen.

Ovan rekvisit/utökning av olycksfallsbegrepp gäller inte:
– vid internt/administrativt arbete
– under träning eller vid övning
– studerandemedlem.

Samband mellan kroppsskada och någon av de ovan angivna orsakerna ska anses föreligga, om övervägande skäl talar för det.

Observera att Polisförbundets olycksfallsförsäkring är ett komplement till den arbetsskadeförsäkring som ingår i kollektivavtalet. En olycksfallsförsäkring kan inte täcka allt våra medlemmar riskerar att råka ut för i tjänsten, men genom att göra den bättre så ökar vi våra medlemmars trygghet om de råkar ut för en skada.

Ikon_Dina rabatter alt 2.png

Det ingår i medlemsavgiften

Försäkringar du har via ditt medlemskap i Polisförbundet

Mina sidor

Hantera dina personförsäkringar

Logga in

Ikon_Individ.png

Personförsäkringar

Frivilliga försäkringar du som medlem i Polisförbundet kan teckna för dig och din familj

icons_hem.png

Hus, hem & bil

Sakförsäkringar för dig och din familj
Ny samarbetspartner till Polisförbundet!

Ikoner_Skador.png

Vid inträffad skada

Hur du anmäler personskada, eller skada på hus, hem och bil

Ikoner_Förköpsinfo.png

Villkor & blanketter

Blanketter, produktblad och villkor