Skip to main content Skip to main navigation

Vid skada


Anmäl skada - hus/hem/bil

Du kan anmäla skada genom att skicka e-post till skador@gjensidige.se eller ringa på 0771-326 326 (telefontid 10.00-15.00). Du kan också anmäla skada hos Gjensidige.

Vid motorskada kan ringa 0771-614 614.

Om du befinner dig utomlands kan du ringa +45 88 24 73 20 dygnet runt.

Anmäl skada - personförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring och har behov av vård eller rådgivning, kontakta Euro Accidents Medicinska Kundcenter på telefonnummer 0771-10 50 10. Öppettider: Mån till tors 08.00 – 16.30, fre 08.00 – 16.00 För lättare åkommor kan du använda Euro Accidents E-vårdstjänst. Du kan även hantera dina vårdbesök genom att använda Euro Accidents app.

Vill du anmäla en olycksfallskada, sjukskrivning eller sjukdom, gör du det genom att fylla i en skadeanmälan. Telefonskadereglering kan tillämpas för olycksfallsskador som ligger nära i tiden. Det gäller enklare skador där det t.ex. är frågan om att ersätta vårdkostnader och läkemedel upp till högkostnadsskyddet. Du är alltid välkommen att ringa Euro Accidents skadereglerare på telefonnummer 0771-10 50 13 för att kontrollera om din skada är möjlig att reglera över telefon. 

Skadeanmälan skickas till Polisförbundet Försäkring, c/o Söderberg & Partners, Box 31, 851 02 Sundsvall. 

Om du har frågor hur du anmäler en personskada, kontakta Polisförbundet Försäkring

E-post: forsakringar@polisforbundet.se 
Telefon: Ring Polisförbundets växel, 08 676 97 00, och välj tonval 2.

 

Anmäl skada - personförsäkring, skada inträffad före 1 april 2018

Vill du anmäla en olycksfallskada, sjukskrivning eller sjukdom som inträffat före 1 april 2018, kan du göra detta genom att kontakta Folksam (tidigare Förenade Liv) gällande:   

• Olycksfall: 08-700 40 35, olycksfall@folksam.se
• Sjukdom eller dödsfall: 08-700 40 60, livsjuk@folksam.se
• Barnsjuk och gravid: 08-700 40 20, barnsjuk@folksam.se
• Sjukvård: 08-700 42 70, sjukvardsforsakring@folksam.se