Vanliga frågor

Vad gör en försäkringsförmedlare?

En försäkringsförmedlare hjälper till vid upphandlingar, ger råd och ser till att ni är rätt försäkrade.

Får vem som helst kalla sig försäkrings­förmedlare?

Som försäkringsförmedlare regleras man av strikt lagstiftning och höga kunskapskrav. Det krävs även licens samt en lagstadgad ansvarsförsäkring.

Varför behövs det en fullmakt?

En fullmakt behövs för att kunna företräda föreningen gentemot försäkringsbolagen och inhämta all nödvändig information. Notera att en fullmakt oftast behöver undertecknas av två i förening.

Hur går en upphandling till?

Ibland kan det vara bra att konkurrensutsätta sitt försäkringsskydd för att kontrollera att premie och villkor ligger på rätt nivå.

Vad kan påverka premiekostnaden?

Olika faktorer påverkar försäkringspremien. Bland annat ålder på er fastighet och antalet registrerade skador.

Varför är det viktigt att alltid granska nya försäkringsvillkor?

Försäkringsvillkor uppdateras och förändras över tid. Det kan vara små men väsentliga skillnader som påverkar ert försäkringsskydd.

Vad menas med HSB-anpassade försäkringsvillkor?

Vi på Söderberg & Partners har utifrån de behov en HSB-bostadsrättsförening har, skapat ett anpassat försäkringsvillkor.

Vad är Claims Link?

Claims Link är ett stöd för dig som styrelse eller bostadsrättshavare som bland annat innefattar en så kallad ”second opinion” vid skada.