Martin & Servera

Försäkringen för din restaurang­verksamhet

Söderberg & Partners har i samarbete med Martin & Servera och Berkley Nordic tagit fram en bred och omfattande försäkringslösning. Den är helt anpassad till din restaurangverksamhet och ger även dina matgäster ett extra skydd. Erbjudandet innehåller en mycket prisvärd grundförsäkring som enkelt kan kompletteras med utvalda tilläggsförsäkringar. Försäkring gäller endast för Martin & Serveras aktiva kunder.

*För att ta del av försäkringen måste verksamhetens kreditupplysning godkännas!

Detta ingår i försäkringen

Egendomsförsäkring

Försäkringen gäller med allriskomfattning, vilket innebär att ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd fysisk skada på, eller förlust av, företagets egendom. Försäkringen omfattar exempelvis egen fast bekostad inredning, inventarier, maskiner, varor, värdehandlingar, pengar samt även kunders och anställdas egendom.

Avbrottsförsäkring

Ersättning kan lämnas för avbrott som uppstått i verksamheten till följd av en ersättningsbar egendomskada, till exempel vid ekonomisk förlust om du måste hålla stängt efter en brand eller vattenskada.

Ansvarsförsäkring

Om företaget skulle råka ut för skadeståndskrav hjälper Berkley Nordic till att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. Är företaget skyldigt att betala skadestånd sköter Berkley Nordic förhandlingarna och talan vid rättegång samt betalar ut eventuellt skadestånd.

Rättsskyddsförsäkring

Om företaget hamnar i tvist som kan prövas i tingsrätt, fastighetsdomstol eller andra rättsinstanser lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostndaer. Försäkringen gäller även vid skattemålstvister.

Förmögenhetsförsäkring

Ersättning lämnas för förlust som företaget drabbas av genom att en anställd gör sig skyldig till förmögenhetsbrott till exempel genom förskingring eller databedrägeri.

Kyl- och frysförsäkring

Försäkringen omfattar varor i kyl eller frys och gäller för skada genom oförutsedd temperaturförändring.

Överfallsförsäkring

Ersättning lämnas för skadestånd vid personskada genom misshandel eller annat uppsåtligt hot eller våld där gärningsmannen är okänd eller saknar betalningsförmåga.

Krisförsäkring

Drabbas en anställd av akut psykisk kris i tjänsten på grund av rån, hot, överfall eller allvarligt olycksfall, omfattar försäkringen kostnader för kristerapi.

Epidemiavbrottsförsäkring

Täcker avbrottsskada då myndighet med stöd av lag stänger rörelsen för att förhindra spridning av smittsam sjukdom. Med avbrott avses sådan omsättningsminskning som medför att bidrag till de fasta kostnaderna bortfaller.

Kundolycksförsäkring

Försäkringen gäller för olycksfall som drabbar dina gäster i restaurangens lokaler.

Gästers egendom

Försäkringen omfattar skada på eller förlust av gästers personliga egendom.

Uteservering

Försäkringen gäller brand och skadegörelse på uteservering, såsom tex markiser, glaspartier, utegolv.

Villkor

För fullständiga villkor, kontakta Söderberg & Partners:

martinservera@soderbergpartners.se

Gör en offertförfrågan

Martin & Servera Restaurangförsäkring

Är ni intresserade av följande tillägg? Kontakta Söderberg & Partners för mer info.

Befintlig försäkringsgivare

YYYY-MM-DD

Skadehistorik

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt