Sveriges Bowlinghallars Förbund

SBHF är en branschorganisation som organiserar cirka 220 av Sveriges 233 bowlinghallar. En aktiv rörelse behöver en försäkring som inte missar målet. SBHF har därför, i samarbete med Söderberg & Partners, tagit fram en förmånlig försäkring som är specialanpassad för dig med bowlinghall.

Specialanpassad försäkring

Sveriges Bowlinghallars Förbund har tagit fram en specialanpassad försäkringslösning för dig som driver bowlinghall. Du erbjuds en fullvärdig företagsförsäkring med omfattande grundskydd, som skyddar både din egendom och dina besökare. 
 
Extra förmåner med SBHF:s egen försäkring:

  • Täcker olycksfall som drabbar spelare och besökare.
  • Ersätter egendom i hyrt skåp vid stöld eller skada.
  • Prisvärd premie tack vare SBHF:s storlek. 

Försäkringsgivare är Folksam Ömsesidig sakförsäkring.

Inbrottsskydd

Försäkringen kräver att verksamhetens lokaler uppfyller skyddsklass 2 vilket innebär specifika låskrav. Anvisningarna nedan är avsedda att vara hjälpmedel för att själv kunna kontrollera om verksamhetens inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorens krav.

För mer information läs här: Folksam - Skyddsklass 2

Kontakt

Vill du ha ytterligare information eller teckna försäkring? 

Varmt välkommen att kontakta oss på Söderberg & Partners.

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm
Tel växel: 08-700 51 70
E-post: fredsgatan@soderbergpartners.se 

Vart vänder jag mig vid inträffad skada?

Folksam Ömsesidig sakförsäkring
106 60 Stockholm
Telefon: 0771-950 950
E-post: foretagsskada@folksam.se
Hemsida: www.folksam.se