Försäkring för adoptivbarn

Om försäkringen

Alla barn som adopteras genom Barnen Framför Allt och Barnens Vänner omfattas av en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Olycksfallsförsäkringen gäller från och med när föräldrarna får barnet i sin vård. Detta ger en stor trygghet för nyblivna adoptivföräldrar och deras barn.

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen gäller upp till två år efter ankomsten till Sverige med komplett omfattning. Premien för den första perioden ingår i adoptionsavgiften. Därefter kan föräldrarna välja att fortsätta med försäkringen på individuell bas.

Omfattning Belopp
Medicinsk/ekonomisk invaliditet 1 200 000 kr
Årlig kostnadsersättning 50 000 kr per år i max 3 år
Skadade kläder & Glasögon, vid olycksfall Upp till 0,25 pbb
Sjukhusvistelse 180kr/dag, dock högst 300 dagar
Vanprydande ärr Se villkor
Rehabiliteringshjälpmedel Upp till 2 pbb
Dödsfallsersättning 1 pbb
Krishjälp – för barn och familj Upp till 10 behandlingar
Läke- och resekostnader, vid olycksfall Nödvändiga och skäliga kostnader

Detta är en kortfattad information. Läs mer om gruppförsäkringen i villkor PS218

Fortsättnings­försäkring

Alla barn som under året adopteras genom föreningens försorg omfattas av skyddet i upp till 24 månader. Från och med datumet barnet är i föräldrarnas vård till och med den sista december, året efter.

Därefter erbjuds fortsatt försäkring individuellt för varje familj. I fortsättningsförsäkringen kan alla familjens barn ingå, upp till 25 års ålder, till en premie om 272 kr per månad för samma skydd som ovan.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om försäkringen

Försäkringen är framtagen och administreras av Söderberg & Partners. 

Söderberg & Partners
Fredsgatan 12
111 52 Stockholm

Telefon: 08-700 51 70
Mail: fredsgatan@soderbergpartners.se

Vid skadeanmälan

Försäkringsgivaren till försäkringen är Protector Forsakring ASA. 

Protector Forsakring ASA
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Telefon: 08-410 63 700
E-post: skador@protectorforsakring.se
Webbplats: www.protectorforsakring.se

Vid frågor om medlemskapet hos Barnen Framför Allt

Barnen Framför Allt – Adoptioner
Box 10034
434 21 Kungsbacka

Telefon: 0300-331 31
E-post: adoption@bfa.se
Webbplats: www.bfa.se

Vid frågor om medlemskapet hos Barnens Vänner

Barnens Vänner
Västra Kajvägen 4
941 38 Piteå

Telefon: 0911-665 00
E-post: bv@bvadopt.se
Webbplats: www.bvadopt.se