Almega Serviceföretagen

Almega Serviceföretagen har, tillsammans med Söderberg & Partners, tagit fram en skräddarsydd företagsförsäkring för städ- och serviceföretag. Skrolla ner för att läsa mer om försäkringserbjudandet.

Fördelarna

Tre goda skäl att välja Almega Serviceföretagens egna försäkring

  • Omfattande grundskydd
  • Anpassad till er verksamhet
  • Konkurrenskraftig premie tack vare Almega Serviceföretagens storlek

Skador

Vid skadeärenden kontaktas försäkringsbolaget Moderna Försäkringar

Telefon (kontorstid): 0770-160 230
Telefon (efter kontorstid): 0771-77 10 00
E-post: skador.almega@dina.se
Hemsida: https://www.dina.se/

Vid skadeanmälan ange försäkringsnummer: 393383550 samt ert organisationsnummer.

Om du är missnöjd med skaderegleringen? 

Det är av yttersta vikt att föreningen känner att de har fått rätt skadereglering. Därför har försäkringsgivaren tillsammans med Almega Serviceföretagen och Söderberg & Partners har en försäkringskommitté bildats. I kommittén kommer bland annat skador behandlas om företag inte är nöjda eller önskar ett klargörande av regleringen. Vid anmälan till försäkringskommittén kontakta Söderberg & Partners. 

Söderberg & Partners
Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm

Telefon: 08-700 51 70
fredsgatan@soderbergpartners.se

Kontakt

Söderberg & Partners handhar all administration för Almega Serviceföretagens företagsförsäkring.

Vid frågor beträffande omfattning, villkor, premier, hjälp vid ifyllande av underlaget med mera vänligen kontakta oss:
 
Söderberg & Partners
Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm
 
Tel: 08–700 51 70 
E-post: fredsgatan@soderbergpartners.se