Almega Serviceföretagen

Almega Serviceföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som tillhandahåller hög kompetens i arbetsgivar- och näringspolitiska frågor. Almega Serviceföretagen organiserar företag som har som affärsidé att underlätta vardagen för kunden i eller i direkt anslutning till dennes hem. Branschen verkar med kollektivavtal tecknat med Kommunal och Ledarna.

Almega Serviceföretagens egen företagsförsäkring

Almega Serviceföretagen har tillsammans med Söderberg & Partners tagit fram en specifik företagsförsäkring för städ- och serviceföretag

Det har resulterat i ett komplett försäkringspaket med en omfångsrik grundomfattning. Möjlighet finns också att ytterligare anpassa försäkringen efter era behov genom flera tilläggsförsäkringar. Försäkringen är framtagen för Almega Serviceföretagens medlemmar och endast dessa tillåtes teckna denna förmånliga försäkring.

Hemsida: www.serviceforetagen.se 

Fördelarna

Tre goda skäl att välja Almega Serviceföretagens egna försäkring

  • Omfattande grundskydd
  • Anpassad till er verksamhet
  • Konkurrenskraftig premie tack vare Almega Serviceföretagens storlek

Skador

Vid skadeärenden kontaktas försäkringsbolaget Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar, företagsskador 
Box 7830 
103 98 Stockholm

Telefon kontorstid: 0200–22 23 24
Efter kontorstid: 0200–21 21 20
Telefax: 08-56 200 653 
E-post: skadorforetag@modernaforsakringar.se 

Om du är missnöjd med skaderegleringen? 

Det är av yttersta vikt att föreningen känner att de har fått rätt skadereglering. Därför har försäkringsgivaren tillsammans med Almega Hemserviceföretagen och Söderberg & Partners har en försäkringskommitté bildats. I kommittén kommer bland annat skador behandlas om företag inte är nöjda eller önskar ett klargörande av regleringen. Vid anmälan till försäkringskommittén kontakta Söderberg & Partners. 

Söderberg & Partners
Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm

Telefon: 08-700 51 70
fredsgatan@soderbergpartners.se

Kontakt

Söderberg & Partners handhar all administration för Almega Serviceföretagens företagsförsäkring.

Vid frågor beträffande omfattning, villkor, premier, hjälp vid ifyllande av underlaget med mera vänligen kontakta oss:
 
Söderberg & Partners
Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm
 
Tel: 08–700 51 70 
E-post: fredsgatan@soderbergpartners.se

Kontaktperson: 
Charlotte Arén (Försäkringsförmedlare)