Foodora

Restaurangförsäkring för restauranger anslutna till Foodora.

En förmånlig försäkring

Söderberg & Partners har, i samarbete med Foodora, tagit fram en heltäckande företagsförsäkring för dig som driver restaurangverksamhet. Försäkringen innehåller en bred grundomfattning för dig och dina matgäster, dessutom till ett mycket förmånligt pris. Därutöver kan den enkelt kompletteras med ett antal tilläggsförsäkringar för att skräddarsys utifrån just din verksamhets individuella behov. Försäkringen är en medlemsförmån och kan således bara tecknas av restauranger anslutna till Foodora. Försäkringsgivare till restaurangförsäkringen är Ålands Försäkringar.

*För att ta del av försäkringen måste verksamhetens kreditupplysning godkännas!

Detta ingår i försäkringen

Egendomsförsäkring

Försäkringen gäller med allriskomfattning, vilket innebär att ersättning för plötsligt och oförutsedd fysisk skada på, eller förlust av, företagets egendom. Exempel på egendom som omfattas är inventarier, maskinerier, varor, värdehandlingar, pengar samt även kunder och anställdas egendom.

Ansvarsförsäkring

Är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Om företaget skulle drabbas av skadeståndskrav hjälper Ålands försäkringar till att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. Är företaget skyldig att betala ut skadestånd sköter Ålands Försäkringar förhandlingarna och talan vid rättegång samt betalar ut eventuellt skadestånd.

Kyl- och frysförsäkring

Försäkringen lämnar ersättning för varor i kyl och frys och gäller för skada genom plötslig eller oförutsedd temperaturförändring som innebär att varorna går förlorade.

Avbrottsförsäkring

Avbrottsförsäkring ersätter ekonomiskt förlust till följd av en ersättningsbar egendomsskada. Exempelvis om du måste hålla stängt efter en brand eller vattenskada.

Rättsskyddsförsäkring

Om företaget hamnar i tvist som kan prövas i tingsrätt, fastighetsdomstol eller andra rättsinstanser lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader. Försäkringen gäller även vid skattemålstvister.

Överfallsförsäkring

Ersättning lämnas för skadestånd vid personskada genom misshandel, hot eller våld där gärningsmannen är okänd eller saknar betalningsförmåga.

Epidemiavbrottsförsäkring

Täcker avbrottskada till följd av att myndighet med stöd av lag stänger rörelsen för att förhindra spridning av smittsam sjukdom. Med avbrott avses sådan omsättningsminskning som medför att bidrag till de fasta kostnaderna bortfaller.

Förmögenhetsbrotts­försäkring

Försäkringen gäller för förlust som företaget drabbas av genom att en anställd gör sig skyldig till förmögenhetsbrott exempelvis genom förskingring eller databedrägeri.

Krisförsäkring

Har man varit med om händelser som rån, överfall eller hot kan man behöva hjälp att hantera situationen. Krisförsäkringen täcker behandling och kristerapi för försäkringstagaren och dennes anställda under förutsättning att händelsen hänt under tjänsteutövning på arbetsplatsen.

Kundolycksfalls­försäkring

Försäkringen gäller för olycksfall som gäller för dina gäster i restaurangens lokaler.

Gästers egendom

Försäkringen omfattar skada på eller förlust av gästers personliga egendom.

Valbara tilläggsförsäkringar för din verksamhet:

  • Kollektiv olycksfallsförsäkring

  • Tjänstereseförsäkring

  • Fordonsförsäkring för verksamheten

  • VD/styrelseansvarsförsäkring

Övrig information

Försäkringsbelopp, ansvarstider, självrisker, särskilda förbehåll, säkerhetsföreskrifter med mera framgår av särskilt försäkringsbrev samt försäkringsvillkor.

Villkor

För fullständiga villkor, kontakta Söderberg & partners

Skadeanmälan

Kontakt

Claims Link AB
Tel: 08-501 115 17
Mail: skador@claimslink.se

Anmäl skada

Gör en offert­förfrågan

Foodoras Restaurangförsäkring

T.ex. +46 7X-XXX XX XX

Möjliga tilläggsförsäkringar

Information om befintlig försäkringsgivare

Skadehistorik

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt