Förskolor och skolor

En bra företagsförsäkring gör att både medarbetare och barn kan känna sig trygga på arbetsplatsen. Du som arbetsgivare kan få hjälp vid en eventuell skada. Tillsammans med Söderberg & Partners har vi tagit fram en företagsförsäkring anpassad för förskolor och skolor och som är en av de mest omfattande på marknaden. Den ger dig en grundtrygghet i din roll som arbetsgivare och chef till ett förmånligt pris. Företagsförsäkringen ingår inte i medlemskapet.

Vad innehåller försäkringen?

Egendoms­försäkring

Om sakerna som finns på skolan skulle skadas eller bli stulna kan de ersättas av försäkringen. Det gäller till exempel inventarier och skolmaterial. Ni kan välja vilket försäkringsbelopp ni vill ha beroende på hur mycket egendom verksamheten äger.

Avbrotts- och extrakostnads­försäkring

Om en ersättningsbar egendomsskada inträffar kan den ekonomiska avbrottsförlusten bli betydligt större en själva egendomsskadan. Det kan till exempel vara avbrott som är orsakad av brand eller vattenskada som innebär att skolan inte kan bedriva sin verksamhet. Avbrottsförsäkringen träder då in och betalar utebliva intäkter.

Ansvars­försäkring

Försäkringen kan ge skolan ersättning om man blir skadeståndsskyldig för en person- eller sakskada. Försäkringsbolaget utreder och förhandlar med den som kräver ersättning. Folksam ersätter kostnaderna och betalningen av själva skadeståndet. Ersättning upp till tio miljoner kronor.

Rättsskydds­försäkring

Skolan kan få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader vid tvistemål och skattemål. Det kan till exempel vara ombuds- och rättegångskostnader som inte betalas av motparten. Ersättning upp till fem prisbasbelopp.

Överfalls­försäkring

Försäkringen ger ersättning om någon i personalen blir utsatt för fysiskt våld. Ersättning lämnas i form av överfalls-, tandskade-, invaliditets och dödsfallsersättning.

Krisförsäkring

Krisförsäkringen omfattar skolans anställda under arbetstid. Man kan få krisersättning från försäkringen för behandling hos psykolog i samband med ersättningsbar sakskada, rån eller överfall. Försäkringen gäller för tio behandlingstillfällen.

Förmögenhets­brotts­försäkring

Försäkringen ersätter skada som anställda i företaget gjort sig skyldiga till genom förmögenhetsbrott mot företaget. Till exempel förskingring, bedrägeri eller trolöshet mot huvudman.

Tjänstereseförsäkring

Nytt för i år är att företagsförsäkringen även omfattar momentet tjänsteresa. En tjänsteresa innebär att man utsätter sig för risker som ligger utanför vad en vanlig företagsförsäkring på marknaden täcker. Eftersom vi anser att det är viktigt att skydda sig mot oförutsedda händelser har vi även inkluderat en tjänstereseförsäkring som ersätter förlust av företagets och/eller era anställdas egendom i samband med en tjänsteresa.

Försäkringen kan även kompletteras med följande tillägg:

  • VD- och styrelseansvarsförsäkring

  • Fastighetsförsäkring (för de som äger skolbyggnaderna)

  • Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn (för de kommuner som inte har kommunal försäkring)

  • Tjänstereseförsäkring (utökad)

  • Epidemiavbrott

  • Sjukavbrott/ersättarlön

Kontakt

Vid frågor om försäkringen vänligen kontakta:

Söderberg & Partners
Fredsgatan 12 
111 52 Stockholm

E-post: fredsgatan@soderbergpartners.se
Telefon: 08-700 51 70

Vid skadeärende vänligen kontakta:

Folksam
Bohusgatan 14
160 60 Stockholm

Hemsida: www.folksam.se
E-post: foretagsskada@folksam.se
Telefon: 08-772 80 20