Hälsa, vård och omsorg

Alla verksamheter inom hälsa, vård och omsorg behöver en bra företagsförsäkring, så att både medarbetare, patienter, brukare och kunder kan känna sig trygga på arbetsplatsen och så att du kan få hjälp vid en eventuell skada. Företagsförsäkringen ingår dock inte i medlemskapet. Fremia har därför, tillsammans med Söderberg & Partners, tagit fram en skräddarsydd företagsförsäkring som är en av de mest omfattande på marknaden. Den ger dig en grundtrygghet i vardagen till en mycket förmånlig premie.

Vad innehåller försäkringen?

Egendoms­försäkring

Om du drabbas av inbrott eller om företagets egendom skadas på annat sätt genom exempelvis brand, eller så kallad drulle, kan det ersättas av försäkringen. Du kan välja vilket försäkringsbelopp du vill ha beroende på hur mycket egendom företaget äger.

Avbrotts- och extrakostnads­försäkring

Om en ersättningsbar egendomsskada inträffar kan den ekonomiska avbrottsförlusten bli betydligt större en själva egendomsskadan. Det kan till exempel vara avbrott som är orsakad av en vattenskada som innebär att företaget inte kan bedriva sin verksamhet. Avbrottsförsäkringen träder då in och betalar utebliva intäkter. Det kan även vara kostnader för exempelvis ersättningslokaler.

Ansvars­försäkring

Försäkringen kan ge företaget ersättning om man blir skadeståndsskyldig för en person eller sakskada. Försäkringsbolaget utreder och förhandlar med den som kräver ersättning. Folksam ersätter kostnaderna och betalningen av själva skadeståndet. Ersättningen är upp till tio miljoner kronor.

Rättsskydds­försäkring

Verksamheten kan få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader vid tvistemål och skattemål. Det kan till exempel vara ombuds- och rättegångskostnader som inte betalas av motparten. Ersättningen är upp till fem prisbasbelopp.

Överfalls­försäkring

Försäkringen ger ersättning om någon i personalen blir utsatt för fysiskt våld. Ersättning lämnas i form av överfalls-, tandskade-, invaliditets- och dödsfallsersättning.

Krisförsäkring

Krisförsäkringen omfattar företagets anställda under arbetstid. Man kan få krisersättning från försäkringen för behandling hos psykolog i samband med ersättningsbar sakskada, rån eller överfall. Försäkringen gäller för tio behandlingstillfällen.

Förmögenhets­brotts­försäkring

Försäkringen ersätter skada som anställda i företaget gjort sig skyldiga till genom förmögenhetsbrott mot företaget. Till exempel förskingring, bedrägeri eller trolöshet mot huvudman.

Behandlings­skada

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för personskada på kund eller patient orsakad av undersökning, vård eller behandling.

Epidemiavbrott

Kan komma att bli ett viktigt moment om verksamheten drabbas av epidemi. Exempelvis om köket på ett äldreboende drabbas av salmonellabakterier och tvingas stängas ned av hälsovårdsmyndigheten. Försäkringen täcker då merkostnader för att ordna mat åt de boende. Till exempel genom catering.

Tjänstereseförsäkring

Nytt för i år är att företagsförsäkringen även omfattar momentet tjänsteresa. En tjänsteresa innebär att man utsätter sig för risker som ligger utanför vad en vanlig företagsförsäkring på marknaden täcker. Eftersom vi anser att det är viktigt att skydda sig mot oförutsedda händelser har vi även inkluderat en tjänstereseförsäkring som ersätter förlust av företagets och/eller era anställdas egendom i samband med en tjänsteresa.

Försäkringen kan även kompletteras med följande tillägg:

  • VD- och styrelseansvarsförsäkring

  • Tjänstereseförsäkring (utökad)

  • Sjukavbrott/ersättarlön

  • Allrisk portabel utrustning

Kontakt

Vid frågor om försäkringen vänligen kontakta:

Söderberg & Partners
Fredsgatan 12 
111 52 Stockholm

E-post: fredsgatan@soderbergpartners.se
Telefon: 08-700 51 70

Vid skadeärende vänligen kontakta:

Folksam
Bohusgatan 14
160 60 Stockholm

Hemsida: www.folksam.se
E-post: foretagsskada@folksam.se
Telefon: 08-772 80 20