Personlig assistans

En bra företagsförsäkring skyddar föreningen och tryggar verksamheten mot ekonomiska förluster som en skada kan innebära. Företagsförsäkringen ingår dock inte i medlemskapet. Fremia har därför, tillsammans med Söderberg & Partners, tagit fram en skräddarsydd företagsförsäkring som är en utav de mest omfattande på marknaden. Den ger er en grundtrygghet i vardagen – till en mycket förmånlig premie.

Vad innehåller försäkringen?

Egendoms­försäkring

Om ni drabbas av inbrott eller om företagets egendom skadas på annat sätt genom exempelvis brand eller så kallad drulle kan det ersättas av försäkringen. Ni kan välja vilket försäkringsbelopp ni vill ha beroende på hur mycket egendom företaget äger.

Avbrotts- och extrakostnads­försäkring

Om en ersättningsbar egendomsskada inträffar kan den ekonomiska avbrottsförlusten bli betydligt större en själva egendomsskadan. Det kan till exempel vara avbrott som är orsakad av en vattenskada som innebär att företaget inte kan bedriva sin verksamhet. Avbrottsförsäkringen träder då in och betalar utebliva intäkter, det kan även vara kostnader för exempelvis ersättningslokaler.

Ansvarsförsäkring

Försäkringen kan ge företaget ersättning om man blir skadeståndsskyldig för en person- eller sakskada. Försäkringsbolaget utreder och förhandlar med den som kräver ersättning. Folksam ersätter kostnaderna och betalningen av själva skadeståndet. Ersättning upp till 10 miljoner kronor.

Rättsskydds­försäkring

Verksamheten kan få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader vid tvistemål och skattemål. Det kan till exempel vara ombuds- och rättegångskostnader som inte betalas av motparten. Ersättning upp till fem prisbasbelopp.

Överfalls­försäkring

Försäkringen ger ersättning om någon i personalen blir utsatt för fysiskt våld. Ersättning lämnas i form av överfalls-, tandskade-, invaliditets- och dödsfallsersättning.

Krisförsäkring

Drabbas en anställd av akut psykisk kris i tjänsten på grund av rån, hot, överfall eller allvarligt olycksfall, omfattar försäkringen kostnader för kristerapi.

Förmögenhets­brotts­försäkring

Försäkringen ersätter skada som anställda i företaget gjort sig skyldiga till genom förmögenhetsbrott mot företaget. Till exempel förskingring, bedrägeri eller trolöshet mot huvudman.

Tjänstereseförsäkring

Nytt för i år är att företagsförsäkringen även omfattar momentet tjänsteresa. En tjänsteresa innebär att man utsätter sig för risker som ligger utanför vad en vanlig företagsförsäkring på marknaden täcker. Eftersom vi anser att det är viktigt att skydda sig mot oförutsedda händelser har vi även inkluderat en tjänstereseförsäkring som ersätter förlust av företagets och/eller era anställdas egendom i samband med en tjänsteresa.

Försäkringen kan även kompletteras med följande tillägg:

  • VD Styrelseansvarsförsäkring

  • Tjänstereseförsäkring (utökad)

  • Sjukavbrott/ersättarlön

  • Allrisk portabel utrustning

Kontakt

Vid frågor om försäkringen vänligen kontakta:

Söderberg & Partners
Fredsgatan 12 
111 52 Stockholm

E-post: fredsgatan@soderbergpartners.se
Telefon: 08-700 51 70

Vid skadeärende vänligen kontakta:

Folksam
Bohusgatan 14
160 60 Stockholm

Hemsida: www.folksam.se
E-post: foretagsskada@folksam.se
Telefon: 08-772 80 20