Anmäl skada

Dessa uppgifter behöver du ha till hands

  • Föreningens namn och organisationsnummer

  • När och var skadan inträffade

  • Information om vad som är skadat eller stulet

  • Vid skada på t.ex. kyl/frys, spis m.m. skall en besiktningsrapport av auktoriserad reparatör bifogas

  • Vid läckageskada skall en fuktbesiktningsrapport bifogas

  • Polisens diarienummer om anmälan gäller en stöld

Agera alltid direkt och reducera skadan på bästa sätt.

Vid brand, ring alltid brandkåren

Skadedjur

Skadeanmälan för skadedjur sker direkt till saneringsföretaget, se ert försäkringsbrev.

Nomor

Telefon: 0771-122 300
Webbanmälan: Till Nomors hemsida
Mejl: order@nomor.se

Anticimex

Telefon: 075-245 10 00
Webbanmälan: Gå till Anticimex hemsida för att hitta ert närmaste Anticimex-kontor. Öppettider mellan 07.00-18.00 måndag-fredag

Anmäl skada via Folksam

Skada på hushållsmaskiner (t.ex. kyl/frys, spis m.m.)

Anmäl skada

Egendomsskada på byggnad/fastighet

Anmäl skada

Vid övriga skador (ansvar, rättsskydd, olycksfall)

Telefon: 0771-950 950
Öppettider: 07:30-17:00 måndag-fredag