Anmäl skada på hushålls­maskin

Skador på hushållsmaskiner

Se till att ha alla relevanta uppgifter till hands innan du fortsätter:

  • Föreningens namn och organisationsnummer

  • När och var skadan inträffade

  • Information om vad som är skadat eller stulet

  • Vid skada på t.ex. kyl/frys, spis m.m. skall en besiktningsrapport av auktoriserad reparatör bifogas

  • Vid läckageskada skall en fuktbesiktningsrapport bifogas

  • Polisens diarienummer om anmälan gäller en stöld

  • Om fler än skadeanmälaren skall ha en kopia av försäkringsbolagets ansvarsfördelning/skadebrev, vänligen skriv in berörda epost adresser i skadebeskrivningsrutan t.ex. styrelsen, förvaltare, bostadsrättshavare, entreprenör m.m.

Akut skada!

Brand eller omfattande vattenskada – Ring Folksam skadeavdelningen direkt på 08-772 68 70

Information om skada

Te.x. besiktningsrapport, bilder, skiss. Flera filer kan väljas. Filnamnet behöver innehålla enbart gemener. Maximal filstorlek: 13 MB. Filer större än så behöver mailas till ola.siltala@soderbergpartners.se

Försäkringstagare (ex. Bostadsrättsförening)

Försäkringstagarens kontaktperson (styrelsen, förvaltare, m.fl.)

T.ex. +46 7X-XXX XX XX

Bekräftelse

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Söderberg & Partners och Folksam hanterar dina uppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här

Kontaktinformation

Folksam HSB-skadeavdelning

Telefonkontakt:

Vid skador på fastigheten: 08-722 68 70
Vid övriga skador (ansvar, rättsskydd, olycksfall, egendom m.m.): 0771-950 950
Öppettider mellan 07:30-17:00 måndag-fredag

Vid akuta skador utanför kontorstid har Folksam jour dygnet runt, telefon 08-772 68 70