Skip to main content Skip to main navigation

loggor-BV-BFA.png

Barn- och ungdomsförsäkring för adoptivbarn 

Alla barn som adopteras genom Barnen Framför Allt och Barnens Vänner omfattas av en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Olycksfallsförsäkringen gäller från och med när föräldrarna får barnet i sin vård. Detta ger en stor trygghet för nyblivna adoptivföräldrar och deras barn.

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen gäller upp till två år efter ankomsten till Sverige med komplett omfattning. Premien för den första perioden ingår i adoptionsavgiften. Därefter kan föräldrarna välja att fortsätta med försäkringen på individuell bas.

Omfattning

Belopp

Medicinsk/ekonomisk invaliditet

1 200 000kr

Årlig kostnadsersättning

50 000kr per år i max 3 år

Skadade kläder & Glasögon, vid olycksfall

Upp till 0,25 pbb

Sjukhusvistelse

180kr/dag, dock högst 300 dagar

Vanprydande ärr

Se villkor

Rehabiliteringshjälpmedel

Upp till 2 pbb

Dödsfallsersättning

1 pbb

Krishjälp – för barn och familj

Upp till 10 behandlingar

Läke- och resekostnader, vid olycksfall

Nödvändiga och skäliga kostnader

Detta är en kortfattad information. Läs mer om gruppförsäkringen i villkor PS218

 

Fortsättningsförsäkring

Alla barn som under året adopteras genom föreningens försorg omfattas av skyddet i upp till 24 månader. Från och med datumet barnet är i föräldrarnas vård till och med den sista december, året efter.

Därefter erbjuds fortsatt försäkring individuellt för varje familj. I fortsättningsförsäkringen kan alla familjens barn ingå, upp till 25 års ålder, till en premie om 272 kr per månad för samma skydd som ovan.

 

Vid frågor om försäkringen

Försäkringen är framtagen och administreras av Söderberg & Partners.

Vid frågor avseende försäkringen, vänligen kontakta Söderberg & Partners på:

Telefon: 08-700 51 70
Mail: fredsgatan@soderbergpartners.se

 

Vid skada

Försäkringsgivaren till försäkringen är Protector Forsakring ASA. Vid skadeanmälan kontakta Protector på:

Telefon: 08-410 63 700
E-post: skador@protectorforsakring.se

Protector Forsakring ASA, Skadeanmälan
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

 

Barnens Vänner

Produktblad & anmälan vid adoption

Barnen Framför Allt