Skip to main content Skip to main navigation

Barn- och ungdomsförsäkring för adoptivbarn

Barn- och ungdomsförsäkring för adoptivbarn 

Från och med den första juni 2012 omfattas alla barn som adopterats genom Barnens Vänner och Barnen Framför Allt av en sjuk- och olycksfallsförsäkring från det att de anländer till Sverige. Detta innebär en mycket större trygghet för nyblivna adoptivföräldrar och deras barn än tidigare. 
 
Sjuk- och olycksfallsförsäkringen gäller upp till två år efter ankomsten till Sverige. Premien för den första perioden ingår i adoptionsavgiften. Därefter kan föräldrarna välja att fortsätta med försäkringen på individuell bas. 
 
För omfattning och belopp se:


Barnens Vänner

För anmälan, fyll i och skicka in formuläret nedan. 

Barnen Framför Allt

För anmälan, fyll i och skicka in formuläret nedan. 
 
Alla barn som under året adopteras genom en av föreningarnas försorg omfattas av skyddet tom. 2019-12-31 som en del av adoptionsavgiften. Därefter erbjuds fortsatt försäkring individuellt för varje familj. I fortsättningsförsäkringen ingår alla familjens barn upp till 25 års ålder till en premie om 204 kr per månad för samma skydd som ovan. Försäkringsgivare är Protector och försäkringen administreras av Söderberg & Partners, för mer information kontakta oss på 08-700 51 70 eller e-post fredsgatan@soderbergpartners.se.
Kontakta oss