Skip to main content Skip to main navigation

Försäkringsomfattning

För kort beskrivning av försäkringens omfattning: 

 
• Egendom 
• Avbrott 
• Ansvar 
• Maskin 
• Rättsskydd 
• Omhändertagen egendom 
• Transport 
• Besöksolycksfall 
• Kris 
• Överfall 
• Förmögenhetsbrott 
• Sjukavbrott 
• Olycksfallsförsäkring 
• Tjänsteresa 
• Allrisk Special Grundsjälvrisk: 20% av basbeloppet. 
 
Kontakta oss