Skip to main content Skip to main navigation

Kontakt

Söderberg & Partners handhar all administration för Almega Serviceföretagens företagsförsäkring. 

 
Vid frågor beträffande omfattning, villkor, premier med mera vänligen kontakta oss:
 
Söderberg & Partners
Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm. 
 
Tel: 08 – 700 51 70 

Kontaktperson: 

Charlotte Arén (Försäkringsförmedlare)


Vid skada, kontakta: 

Vid skadeärenden- vänligen kontakta försäkringsbolaget Moderna Försäkringar för att göra en anmälan.

Moderna Försäkringar, företagsskador 
Box 7830 
103 98 Stockholm 
 
Telefon kontorstid: 0200 – 22 23 24 
Efter kontorstid: 0200 – 21 21 20 
Telefax: 08-56 200 653