Skip to main content Skip to main navigation

Anmäl skada på hushållsmaskin

Skador på hushållsmaskiner (t.ex. kyl/frys, spis m.m.)

Se till att ha alla relevanta uppgifter till hands innan du fortsätter:
  • Föreningens namn och organisationsnummer
  • När och var skadan inträffade
  • Information om vad som är skadat eller stulet
  • Vid skada på t.ex. kyl/frys, spis m.m. skall en besiktningsrapport av auktoriserad reparatör bifogas
  • Vid läckageskada skall en fuktbesiktningsrapport bifogas
  • Polisens diarienummer om anmälan gäller en stöld
  • Om fler än skadeanmälaren skall ha en kopia av försäkringsbolagets ansvarsfördelning/skadebrev, vänligen skriv in berörda epost adresser i skadebeskrivningsrutan t.ex. styrelsen, förvaltare, bostadsrättshavare, entreprenör m.m.

Akut skada!
Brand eller omfattande vattenskada – Ring Folksam skadeavdelningen direkt på 08-772 68 70

Information om skada

Ladda upp komplettering till anmälan (ex. besiktningsrapport, bilder, skiss). Flera filer kan väljas

Försäkringstagare (ex. Bostadsrättsförening)

Försäkringstagarens kontaktperson (styrelsen, förvaltare, m.fl.)

Bekräftelse

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Söderberg & Partners och Folksam hanterar dina uppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här

Kontaktinformation Folksam HSB-skadeavdelning

Telefonkontakt:
Vid skador på fastigheten: 08-722 68 70
Vid övriga skador (ansvar, rätsskydd, olycksfall, egendom m.m.): 0771-950 950
Öppettider mellan 07:30-17:00 mån-fre.

Vid akuta skador utanför kontorstid har Folksam jour dygnet runt, telefon 08-772 68 70

Kontakta oss