Skip to main content Skip to main navigation

Anmäl Egendomsskada

Egendomsförsäkring

Se till att ha alla relevanta uppgifter till hands innan du fortsätter:
  • Föreningens namn och organisationsnummer
  • När och var skadan inträffade
  • Information om vad som är skadat eller stulet
  • Vid skada på t.ex. kyl/frys, spis m.m. skall en besiktningsrapport av auktoriserad reparatör bifogas
  • Vid läckageskada skall en fuktbesiktningsrapport bifogas
  • Polisens diarienummer om anmälan gäller en stöld
  • Om fler än skadeanmälaren skall ha en kopia av försäkringsbolagets ansvarsfördelning/skadebrev, vänligen skriv in berörda epost adresser i skadebeskrivningsrutan t.ex. styrelsen, förvaltare, bostadsrättshavare, entreprenör m.m.

Akut skada!
Brand eller omfattande vattenskada – Ring Folksam skadeavdelningen direkt på 08-772 68 70

Information om skada

Försäkringstagare (ex. Bostadsrättsförening)

Försäkringstagarens kontaktperson (styrelsen, förvaltare, m.fl.)

Bekräftelse

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Söderberg & Partners och Folksam hanterar dina uppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här

Kontaktinformation Folksam HSB-skadeavdelning

Telefonkontakt:
Vid skador på fastigheten: 08-722 68 70
Vid övriga skador (ansvar, rätsskydd, olycksfall, egendom m.m.): 0771-950 950
Öppettider mellan 07:30-17:00 mån-fre.

Vid akuta skador utanför kontorstid har Folksam jour dygnet runt, telefon 08-772 68 70

Kontakta oss