Skip to main content Skip to main navigation

Tomer

Sveriges torg- och marknadshandlares förbund 

Tomer är en företagarförening, vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen och rättigheter i samband med torg- och marknadshandel. Idag har man ca. 500 medlemmar, som har skiftande verksamheter, allt ifrån försäljning av handarbeten på marknader, försäljning av mat ifrån permanent inredda vagnar, torghandel av frukt och blommor eller traditionell butiksförsäljning. TOMER är en representativ förening som företräder den ambulerade handeln i många frågor. Det sker i överläggningar med regering, myndigheter och politiker. För mer information om föreningen gå in på www.tomer.se

Som medlem i TOMER är ni och er verksamhet skyddad genom en medlemsförsäkring, även kallad knalleförsäkring. Försäkringens omfattning är speciellt framtagen, av erfarna knallar genom TOMER i samråd med Söderberg & Partners, för att på bästa sätt ge Sveriges torg- och marknadshandlare ett väl anpassat och prisvärt försäkringsskydd.


Grundskydd - Knalleförsäkring:

Ansvarsförsäkring 

Omfattar skadeståndsansvar för sak och personskador samt skadestånd till följd av levererad prudukt, även kallat produktansvar. Försäkringen hjälper till att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. Vid dessa fall får medlemmen hjälp med förhandlingar och betalning av skadestånd.

Rättsskydd

Ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader vid tvist som kan prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol och andra rättsinstanser.

Kundolycksfall

Omfattar personskada som drabbar kund eller annan besökare genom olycksfall som inträffar inom den yta som medlemmen disponerar.

Rån 

Försäkringen omfattar rån, som sker genom hot eller tillgrepp av våld som innebär ofrånkomlig fara. 


Otursförsäkring vid sakskada tredjemans egendom

Kan lämna ersättning för den självrisk tredjeman drabbas av, med anledning av plötslig oförutsedd händelse som drabbar medlem eller medlems egendom. Exempelvis marknadsställning som blåser in i fordon.

Egendomsförsäkring, skadegörelse marknadsställning

Omfattar skador på marknadsställning med tillhörande utrustning som drabbats av skadegörelse, under uppställning på marknadsområdet.

 
Förutsättningen för att försäkringen skall gälla är att ni betalat in medlemsavgiften till TOMER. 
 
Prisbasbeloppet 2020 är 47 300 kr.
 

Om du dessutom vill skydda din egendom så bör du komplettera försäkringsskyddet med lämpliga tilläggsförsäkringar. 

Tillägg

För att ladda ner ansökan avseende tilläggsförsäkringar, klicka här.

Egendom och avbrottsförsäkring 

Försäkringen ersätter skada genom brand, inbrott och vatten på egendom i lager, butik, kontor eller dylikt. Ersätter även avbrott i försäkrad verksamhet som uppstår till följd av egendomsskadan. Försäkringen gäller inte på torg eller marknadsplatser utan då behövs tillägget Transportförsäkring.
Självrisk 2 000 kr per skada. 

Knalletillägg - Transportförsäkring inkl. transportavbrott 

Försäkringen ersätter skada på egendom under transport samt för det avbrott i försäkrad verksamhet som uppstår till följd av transportskadan. I samband med försäljningsresan gäller försäkringen vid nattparkering och hemmauppehåll. Nu utökad omfattning: Skadegörelse på tältduk, tältställning och bord omfattas till ett maximalt värde av 15.000 kr när dessa står under bar himmel i samband med tillfällig marknad. För permanent inredda bilar och vagnar finns en speciellt anpassad lösning. 

Kollektiv Olycksfallsförsäkring 

Ersätter olycksfall som drabbar anställda under arbetstid samt resa till och från arbetet. Självrisk: 0 kr. 

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga 

Försäkringen ersätter rörelsens fasta kostnader om försäkrad blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Den kan också användas till de merkostnader som uppstår om du måste anställa någon annan för att driva verksamheten vidare. Självrisk/karens. 30 dagar. 

Kyl- och frysförsäkring 

Försäkringen kan ge ersättning för varor vid temperaturförändring eller på grund av annan oförutsedd händelse. Kyl- och frysförsäkringen gäller även för mobil enhet. 
 
För att teckna tilläggsförsäkring – kontakta Allians Försäkringsmäklare eller fyll i och skicka in ansökan för tilläggsförsäkring. 
 

Ladda ned ansökan om tilläggsförsäkring här.

Food Trucks


Vill du försäkra din food truck?

Vi hjälper dig!

Många bolag har teckningsförbud mot matvagnar, och därför kan det vara svårt att hitta en försäkring på marknaden i dagsläget. Tack vare vårt samarbete med TOMER kan vi erbjuda förmånliga försäkringar för dig med en food truck!

Medlemskap i TOMER krävs för att teckna försäkringen. Som medlem omfattas ni och er verksamhet utav TOMERs Knalleförsäkring, klicka här för att läsa mer!
 
Klicka här för att ladda ner ansökan! 
Tillägg 1 avseer fast monterad inredning samt varor i er Food Truck.
 

Frågor gällande försäkringar, kontakta oss på Söderberg & Partners:

Söderberg & Partners
Telefon: 08-700 51 70
E-post: fredsgatan@soderbergpartners.se
 

Frågor kring ert medlemskap, kontakta TOMER:

Sveriges Torg- och Marknadshandlares Förbund

Telefon: 08-420 552 93
Hemsida: www.tomer.se
E-post: kontor@tomer.se
Kontakta oss