Skip to main content Skip to main navigation

Tilläggsförsäkringar

Utöver den kollektiva företagsförsäkringen är det även möjligt att teckna ett antal tilläggsförsäkringar utifrån behov. Exempelvis:

• Egendom och avbrottsförsäkring

• Knalletillägg: Transportförsäkring inklusive transportavbrott

• Knalletillägg: Permanent inredd bil/vagn (Foodtruck)

• Kollektiv olycksfallsförsäkring

• Sjukavbrottsförsäkring

• Kyl- och frysförsäkring

• Tjänstereseförsäkring

• Motorförsäkring

Kontakta oss