Skip to main content Skip to main navigation

Tilläggsförsäkringar

 

Egendom och avbrottsförsäkring 

Försäkringen ersätter skada genom brand, inbrott och vatten på egendom i lager, butik, kontor eller dylikt. Ersätter även avbrott i försäkrad verksamhet som uppstår till följd av egendomsskadan. Försäkringen gäller inte på torg eller marknadsplatser utan då behövs tillägget Transportförsäkring.

Knalletillägg - Transportförsäkring inkl. transportavbrott 

Försäkringen ersätter skada på egendom under transport samt för det avbrott i försäkrad verksamhet som uppstår till följd av transportskadan. I samband med försäljningsresan gäller försäkringen vid nattparkering och hemmauppehåll. Skadegörelse på tältduk, tältställning och bord omfattas till ett maximalt värde av 15.000 kr när dessa står under bar himmel i samband med tillfällig marknad.

Knalletillägg- Permanent inredd bil/vagn (Foodtruck)

Särskilt anpassad försäkring för de verksamheter som har specialanpassad fordon eller släpp för försäljning av mat och livsmedel. Tillägget omfattar egendoms- och avbrottsförsäkring för varor och bilens/ vagnens fasta inredning under transport- och marknads-/utställningsförsäljning.

Transportavbrott ingår med max 200 000kr.

Kollektiv Olycksfallsförsäkring 

Ersätter olycksfall som drabbar anställda under arbetstid samt resa till och från arbetet.

Sjukavbrottsförsäkring

Försäkringen ersätter rörelsens fasta kostnader om försäkrad blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Den kan också användas till de merkostnader som uppstår om du måste anställa någon annan för att driva verksamheten vidare. Självrisk/karens. 30 dagar. 

Kyl- och frysförsäkring 

Försäkringen kan ge ersättning för varor vid temperaturförändring eller på grund av annan oförutsedd händelse. Kyl- och frysförsäkringen gäller även för mobil enhet. 

Tjänstereseförsäkring

Försäkringen gäller under resa/uppdrag utanför bostad/tillfällig bostad eller ordinarie arbetsplats och som utförs i tjänsten för arbetsgivarens räkning.

Kontakta oss