Skip to main content Skip to main navigation

Tomer

Knalleförsäkring- Torg- och marknadshandlarnas egen försäkring

Tomer är en företagarförening, vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen och rättigheter i samband med torg- och marknadshandel. Idag har man ca. 500 medlemmar, som har skiftande verksamheter, allt ifrån försäljning av handarbeten på marknader, försäljning av mat ifrån permanent inredda vagnar, torghandel av frukt och blommor eller traditionell butiksförsäljning. TOMER är en representativ förening som företräder den ambulerade handeln i många frågor. Det sker i överläggningar med regering, myndigheter och politiker. För mer information om föreningen gå in på www.tomer.se

Kontakta oss