Företagsförsäkring för dig som medlem

TOMER är en företagarförening, vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen och rättigheter i samband med torg- och marknadshandel.

Idag har föreningen omkring 500 medlemmar, med skiftande verksamhetsområden. Det kan vara allt från försäljning av handarbeten på marknader, mat ifrån permanent inredda vagnar eller torghandel av frukt och blommor till mer traditionell butiksförsäljning. TOMER är en representativ förening som företräder den ambulerade handeln i olika frågor, exempelvis genom överläggningar med politiska företrädare.

Som medlem i TOMER är du och din verksamhet skyddad genom en företagsförsäkring som ingår i medlemskapet. Omfattningen är framtagen av TOMER i samråd med erfarna förmedlare på Söderberg & Partners, med syfte att ge Sveriges torg- och marknadshandlare ett välanpassat och prisvärt försäkringsskydd. Försäkringsgivare är Ålands Försäkringar.

*För att försäkringen ska gälla är det en förutsättning att ni betalat in medlemsavgiften till TOMER.

Tilläggs­försäkringar

Utöver den kollektiva företagsförsäkringen är det även möjligt att teckna ett antal tilläggsförsäkringar utifrån behov. Exempelvis:

  • Egendom och avbrottsförsäkring

  • Knalletillägg: Transportförsäkring inklusive transportavbrott

  • Knalletillägg: Permanent inredd bil/vagn (Foodtruck)

  • Kollektiv olycksfallsförsäkring

  • Sjukavbrottsförsäkring

  • Kyl- och frysförsäkring

  • Tjänstereseförsäkring

  • Motorförsäkring

Broschyrer och blanketter

Kontaktuppgifter

Frågor om försäkringen

Kontakta

Söderberg & Partners

Telefon: 08-700 51 70

E-post: fredsgatan@soderbergpartners.se

Adress: Fredsgatan 12, 111 52 Stockholm

Frågor om Tomer och medlemskap

Kontakta

Sveriges Torg- och Marknadshandlares Förbund

Telefon: 08-420 552 93

E-post: kontor@tomer.se

Hemsida: www.tomer.se

Vid skada och skadeanmälan

Kontakta

Skada ska anmälas till:

Ålands Försäkringar AB

c/o Skadekonsult

Telefon: 08-737 85 00

E-post: claims@skadekonsult.se