Skip to main content Skip to main navigation

medium_logo_bostadsrätterna-skugga4.png

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring

Play
Söderberg & Partners

Rätt försäkrad

År 2005 lanserades Bostadsrätternas fastighetsförsäkring med syfte att tillgodose medlemmarnas specifika försäkringsbehov. Målsättningen med försäkringen är att erbjuda en unik medlemsförsäkring som håller hög kvalitet, till en bred omfattning och med en marknadsmässig premie. Bostadsrätternas förmånliga fastighetsförsäkring är en medlemsförmån och kan således enbart tecknas av bostadsrättsföreningar som är medlemmar i Bostadsrätterna.

Om ni önskar en offert går det bra att använda den digitala formulären. Ni kan även posta eller maila in ett offertunderlag till oss på Söderberg & Partners. Om ni behöver hjälp vid ifyllnad är ni varmt välkomna att ringa oss så vägleder vi er vidare.

Offertunderlag (pdf) > 

För att få information beträffande de olika begreppen som används se begreppsförklaringen (pdf) > 

Tillsammans med försäkringsgivaren har vi på Söderberg & Partners bildat en försäkringskommitté. Ett av syftena med försäkringskommittén är att ta upp och hantera reklamationer vid skadeärenden. Vänligen kontakta oss på Söderberg & Partners för mer information. 

För att avsluta er befintliga försäkring kontaktar ni ert nuvarande försäkringsbolag. Uppsägningen behöver göras innan er huvudförfallodag. Om ni önskar hjälp med att avsluta försäkringen kan vi på Söderberg & Partners vara behjälpliga, men vi behöver då en uppsägningsfullmakt. En sådan finner ni under följande länk:

Uppsägningsfullmakt (pdf) > 

 • Egendom
 • Hyresförlust
 • Extrakostnader
 • Ansvar
 • Styrelseansvar
 • Rättsskydd
 • Förmögenhetsbrott
 • Kris
 • Skadeståndsgarant
 • Olycksfall
 • Skadedjurssanering
 • Maskin

Tilläggsmoment 

 • Gemensamt bostadsrättstillägg 
 • Trygghetsbesiktning

Försäkringspremien är bland annat beroende av fastighetens ålder. Om vissa större reparationer har utförts påverkar det premien positivt. De renoveringar som påverkar fastighetens värdeår är följande: 

 • Fastighetens stammar (kallvattenledning, varmvattenledningar eller avloppsledningar) 
 • Isolering i våtutrymmen 
 • Expansionskärl 
 • Värmeledningar 
 • Radiatorer och radiatorventiler 
 • Övergång till elvärme (fjärrvärme) 
 • Skorsten (endast provtryckt) 
 • Elkablar 

För att vi ska kunna beräkna ett nytt värdeår behöver ni fylla i blanketten för nytt värdeår eller använda den som finns i offertformuläret.