Vad skiljer Bostads­rätternas fastighets­försäkring från andra?

Eftersom vi på Söderberg & Partners skapat försäkringen själva har vi valt att inkludera de moment som vi anser att en bostadsrättsförening behöver. Det ger en mycket omfattande försäkring med delar som skiljer vår försäkring från andra produkter som förekommer på marknaden.

Bostadsrätternas fastighetsförsäkring skiljer sig exempelvis på följande områden

 • Styrelseansvar – Högt försäkringsbelopp utan självrisk
  Att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse innebär en exponering av ditt personliga ansvar. Anser någon att styrelsen agerat försumligt, fattat fel beslut eller underlåtit att fatta beslut, kan styrelsen ådra sig skadeståndsanspråk. Det är därför viktigt att styrelseansvarsförsäkringen har ett högt försäkringsbelopp. Att försäkringen gäller för styrelseledamöter är självklart, men vi vet att det är vanligt med lekmannarevisorer och därför tycker vi att det är en självklarhet att även de ska omfattas.

 • Allriskförsäkring – Fullvärdesskydd
  Både fastighetsförsäkringen och bostadsrättstillägget är allriskförsäkringar med fullvärdesskydd. Det innebär att försäkringen gäller för plötslig oförutsedd fysisk skada på byggnaden eller bostaden.

 • Brandförsäkring – Utan självrisk
  Vid brandskada utgår ingen självrisk vilket det normalt gör för andra fastighetsförsäkringar på marknaden.

 • Rättsskyddsförsäkring – omfattar även tvister i förvaltningsdomstol så som hyresnämnden

 • Maximalt åldersavdrag på 200 000 kr

Offertförfrågan

Gör en offertförfrågan genom att fylla i formuläret eller ladda ner en offertblankett.
Be om offert 

Vanliga frågor

Kontaktuppgifter

Försäkringen är framtagen och administreras av Söderberg & Partners.