Taxi Stockholm Försäkrings­service

Bäste åkare. Vi på Söderberg & Partners har uppdraget att sköta era försäkringar i samarbete med Taxi Stockholm.

Förtydligande kring intäkts­försäkringen

Vi på Taxi Stockholm Försäkringsservice vill förtydliga omfattningen av Intäktsförsäkringen som erbjuds Åkare inom Taxi Stockholm.

Intäktsförsäkringen är en gruppförsäkring framtagen särskilt för Medlemmar i Taxi Stockholm. Försäkringen ansluts per automatik till angiven nyckelperson/-er i Åkeriet. Vill man inte åtnjuta försäkringen måste man själv säga upp försäkringen. Premien är 233 kr i månaden per person. Försäkringen lämnar månatlig ersättning till företaget med ett i förhand fastställt belopp på 15 000kr.

Är man flera ägare av ett Åkeri är det endast den personen som står som medlem i Taxi Stockholm 15 00 00 AB:s medlemsregister som är försäkrad, se ert försäkringsbrev.

För att ansluta övriga delägare måste Ni kontakta Taxi Stockholm 15 00 00 AB och få ert namn registrerat i medlemsregistret.

Om person/-er på försäkringsbrevet på grund av plötslig och oförutsedd olycksfallsskada eller sjukdom är arbetsoförmögen i mer än 30 sammanhängande dagar betalas ersättning från och med 1:a dagen. Man måste alltså vara arbetsoförmögen i mer än 1 månad för att få ersättning från försäkringen. Ersättning betalas med 1/30-del av försäkringsbeloppet per dag då arbetsoförmåga föreligger. Ersättning betalas under den period som framgår av försäkringsbeviset.

För att du skall kunna teckna denna försäkring måste du finnas i Taxi Stockholm 15 00 00 AB:s medlemsregister, enbart medlemmar kan teckna denna försäkring.

Försäkrings­service

De försäkringar som Ni har tillgång till genom Taxi Stockholm är Fordonsförsäkring, Intäktsförsäkring, Gruppliv och Sjukvård.

Alla försäkringarna är exklusiva för Taxi Stockholms medlemsföretag.

Vi kommer tillsammans med Taxi Stockholm göra allt vi kan för att ge Er bästa service och guidning genom försäkringsdjungeln.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller funderingar.

Vid frågor rörande Fordons- och Intäktsförsäkringen
0771-75 15 00
taxistockholm@soderbergpartners.se

Vid frågor rörande Gruppliv & Sjukvård
060-740 24 40
grupp@soderbergpartners.se

Vad innebär detta för mig?

  • Smidig betalning via din åkaravräkning

  • Säkert skydd för din taxi och verksamhet

  • Fast premie beroende på Hel- eller Halvförsäkring

  • Möjlighet att teckna tilläggsval Glasskadeförsäkring (1 590kr/år)

  • Möjlighet att teckna tilläggsval Extra Utökat Avbrott – A3 (2 650 kr/år)

  • Minskad skaderisk med skadeförebyggande arbete

  • Skadestatistik till de åkerier som önskar

Omfattning

Tilläggs­försäkringar

Kontakt

Taxi Stockholm Försäkringsservice

0771-75 15 00
Öppettider:
09.00 - 16.00
Maila oss, klicka här!

Vid frågor rörande Gruppliv & Sjukvård

060-740 24 40