Skip to main content Skip to main navigation


Bostadsrätternas försäkringsförmåner

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring

Bostadsrätterna har tillsammans med Söderberg & Partners tagit fram en specifik fastighetsförsäkring för Bostadsrätternas medlemmar. Resultatet är en mycket omfattande försäkring med delar som inte finns någon annanstans på marknaden, till ett mycket konkurrenskraftigt pris. En av målsättningarna har varit att försäkringen ska vara så förmånlig att den ”betalar” medlemskapet i Bostadsrätterna för 90 procent av föreningarna. Därför tillåts endast Bostadsrätternas medlemmar att teckna denna försäkring. 

I det gemensamma bostadsrättstillägget - Inget åldersavdrag (avskrivningselimineringsskydd) 

Om en skada uppstår som du själv inte förorsakat i t.e.x. badrummet, utgår normalt ersättning men med åldersavdrag. Det kan bli väldigt dyrt att återställa badrummet i det skick det var innan skadan inträffade.

Vårt unika försäkringsmoment ger dig ett skydd mot åldersavdrag, inom ramen för överenskomna belopp.


Nöjd-Kund-garanti 
Vi är säkra på att detta är en bra försäkring. Därför vågar vi erbjuda en Nöjd-Kund-garanti. Även detta är något nytt i försäkringsbranschen. Garantin innebär att försäkringen kan sägas upp när som helst, om Bostadsrättsföreningen får ett annat erbjudande om en motsvarande försäkring till ett lägre pris.


Ingen självrisk vid brandskada! 

Vid brandskada utgår ingen självrisk vilket det normalt gör för andra fastighetsförsäkringar på marknaden.

Välkommen med Er förfrågan!

Fastighetsförsäkring

För att erbjuda god service för medlemmarna beslutades under 2005 att en omfattande fastighetsförsäkring i Bostadsrätternas egen regi skulle erbjudas. Målsättningen med det är att för Bostadsrätterna ta fram en unik medlemsförsäkring som håller hög kvalité och bred omfattning till en marknadsmässig premie.

Läs mer