Skip to main content Skip to main navigation

En heltäckande fastighetsförsäkring

– Speciellt anpassad för HSB-föreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Se till att din brf blir rätt försäkrad!

I samband med förnyelse av er fastighetsförsäkring kan vi hjälpa er att upphandla er försäkring och testa den mot marknaden. Samarbetet innebär även en utvidgad skadeservice och försäkringsrådgivning som säkerställer att er bostadsrättsförening blir rätt försäkrad.

Ersättning för försäkringsförmedling och rådgivning utgörs av provision från försäkringsbolaget. Söderberg & Partners debiterar alltså inte några merkostnader för de tjänster som ingår i samband med upphandling, rådgivning och skötsel av era försäkringar.

Befintlig kund

Jag är redan kund

a.       Optimum online – individuell info för varje förening

b.      Info om tilläggsförsäkringar

                                                           i.      Utökad styrelseansvarsförsäkring

                                                           ii.      Byggfelsförsäkring

                                                           iii.      Bostadsrättstillägg

Ny kund

Jag vill bli kund

Så här blir du kund:

a.       Kontakta oss via mail (sandra.carlson@soderbergpartners.se)

b.      Ni får en fullmakt samt info

c.       Returnera fullmakten och vi kan påbörja upphandling

d.      Vi sammanställer offert från 8 tillfrågade försäkringsbolag

e.       Ni får en offerjämförelse med de 5 bästa offerterna samt en rekommendation

f.        Ni återkommer till oss med vilken lösning ni önskar välja

 

Kontakta oss