Skip to main content Skip to main navigation

Socialt engagemang

Samhällsansvar

Socialt ansvar och engagemang

Socialt ansvar och engagemang har alltid varit viktigt för Söderberg & Partners. Vårt fokus ligger främst på barn och ungdomar.Utöver att vi stödjer nedanstående organisationer har varje medarbetare på Söderberg & Partners möjlighet att årligen ta ut en CSR-dag för med syfte att uppmuntra till ytterligare engagemang. Vi tror att nyckeln till ett lyckat samhällsansvar är det personliga engagemanget! 

Samarbeten

 
Barn till ensamma mammor

Barn till Ensamma Mammor är ett projekt i Fryshusets regi. Målgruppen är ensamstående mammor och deras barn som lever i socio-ekonomisk, eller annan, utsatthet. 

Hoppets stjärna

Hoppets Stjärna är en utvecklingsorganisation där fokus för organisationens arbete är barn som lever i fattigdom och deras närmiljö. 

Barncancerfonden

Barncancerfonden och Föreningsstödet har i samarbete utvecklat stödformen Barncancerfondens Vänföretag. Söderberg & Partners är Vänföretag till Barncancerfonden.

FTS Säkra Varje Unge

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet
att förhindra sexuella övergrepp på barn och grooming genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige.

Läs mer

CSR-dagen

Många av våra medarbetare är engagerade i sociala projekt på olika sätt. För att uppmuntra till ytterligare engagemang erbjuder Söderberg & Partners sina medarbetare en arbetsdag per år för att arbeta med välgörenhet.

Det är bara fantasin som kan sätta stopp för hur mycket man kan hjälpa till. Att göra skillnad för andra människor ser vi som en viktig faktor för att både utvecklas som företag och som medmänniska. Söderberg & Partners har sammanställt förslag på organisationer och projekt på de orter där vi verkar för att varje medarbetare ska enkelt kunna hitta det välgörande ändamål som ligger just dem närmast om hjärtat.

Summer Camp

Söderberg & Partners upprepar succén och delar ut stipendium till 100 studiemotiverade ungdomar! Stipendiet är öronmärkt för Söderberg & Partners Summer Camp, ett spännande sommarläger som anordnas i samarbete med Lanterna Education. Sista anmälningsdag för Summer Camp 2018 är den 31 mars.

Läs mer

Hållbarhet och miljö

Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet, och vi arbetar hela tiden för att förbättra oss i vår dagliga verksamhet, i analyserna och i rådgivningen. Vår hållbarhetspolicy beskriver mer detaljerat hur vi arbetar. I vårt newsroom finns alltid den senaste informationen om hållbarhetsanalyserna och information om olika hållbara investeringsstrategier.

Läs mer
Kontakta oss