Skip to main content Skip to main navigation

Koncern

Finansiell information

PO Söderberg & Partner AB är ett investeringsbolag som utvecklar och förnyar verksamheter inom kapitalförvaltnings- och försäkringsområdet. Här kan du läsa koncernens årsredovisningar.

 

thumb-årsred-3.png  thumb-HÅR19.png

 

 

Tidigare års- och hållbarhetsredovisningar


 

Thumb-arsredovisning-2017.jpg    Thumb-hallbarhetsredovisning.jpg    Thumb-arsredovisning-2017.jpg    Thumb-arsredovisning-2017.jpg    Framsida-Årsredovisning-2016.jpg    årsredovisning framsida.JPG

Koncernledning

 

gustaf-rentzhog.jpg

Gustaf Rentzhog
Koncernchef

backstrom.jpg

Anders Bäckström
VD, Insurance consulting

backstrom.jpg

Carl-Adam Högberg
Asset Management

backstrom.jpg

Jenny Persson
HR Manager

backstrom.jpg

Jessica Lund
Risk Management

backstrom.jpg

Joakim Strandberg
Institutional investment consultning

backstrom.jpg

Joel Grönberg
VD, Söderberg & Partners Wealth Management AB

backstrom.jpg

Jon Persson
Life insurance services

backstrom.jpg

Julia Melbi
Legal

backstrom.jpg

Jörn Gisvold
Non life insurance services

backstrom.jpg

Louise Beigler
Vice VD, Söderberg & Partners Wealth Management AB

backstrom.jpg

Louise Hagsten
Communication & HR

backstrom.jpg

Magnus Molin
IT

backstrom.jpg

Martin Winberg
Group insurance & Benefits

backstrom.jpg

Mikael Ögren
VD, Payroll

backstrom.jpg

Niklas Strömquist
CFO

backstrom.jpg

Olof Lindqvist
Wealth Management

backstrom.jpg

Rasmus Löwenmo Buckhöj
Communications

walter.jpg

Walter Nuñez
Product Development

Styrelsen

Söderberg & Partners verksamhet bedrivs genom ett antal dotterbolag. Styrningen av dotterbolagen sker genom bolaget PO Söderberg & Partner AB, som utgör hemvist för den operativa koncernledningen och ett antal koncernstaber. Detta bolag kontrolleras i sin tur av ett holdingbolag, Söderberg & Partners Holding AB, som inte har någon egen verksamhet utan har som enda uppgift att äga aktierna i Söderberg & Partners. Styrelsen i Söderberg & Partners Holding AB utgör den högsta beslutsfattande instansen för verksamheten i Söderberg & Partners.


Per-Olof Söderberg
 - Styrelseordförande
Bakgrund
Styrelseordförande och huvudägare i Attivio, styrelseledamot och delägare i Ratos. Styrelseuppdrag för Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms Handelskammare m.fl. Tidigare koncernchef på Dahl.

 

Gustaf Rentzhog - Styrelseledamot, Koncernchef 
Bakgrund
Koncernchef/vd inom Söderberg & Partners sedan 2004 samt styrelseledamot i flertalet styrelser inom Söderberg & Partners koncernen. Dessförinnan VD Carnegie Pension Consulting AB (2003 -2004) och analytiker inom Carnegie koncernen (1996-2003).

 

Håkan Wersäll - Styrelseledamot
Bakgrund
Varierande tjänster inom försäkringsdistributionsföretag och värdepappersföretag sedan 1985. Anställd i Söderberg & Partnerskoncernen sedan 2004.

 

Hans Årstad - Styrelseledamot
Bakgrund
Investeringsansvarig hos KKR. Har även styrelseuppdrag i Ambea och Sector Alarm.

 

Daniël Knottenbelt - Styrelseledamot 
Bakgrund
Investeringsansvarig hos KKR. Har även styrelseuppdrag i Exact.

Juridisk information

Ett flertal av våra verksamheter är tillståndspliktiga, och för att få bedriva dem ställs en rad krav på Söderberg & Partners som bolag men också på de enskilda medarbetarna. Bland annat ska de som distribuerar försäkringar och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, ha relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även praktisk erfarenhet. Samtliga rådgivare inom Söderberg & Partners har genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs.

Kontakta oss