Skip to main content Skip to main navigation

Koncern

Finansiell information

PO Söderberg & Partner AB är ett investeringsbolag som utvecklar och förnyar verksamheter inom kapitalförvaltnings- och försäkringsområdet. Här kan du ladda ner koncernens årsredovisningar.

Koncernledning


    Anders Bäckström - VD, Insurance consulting

    Carl-Adam Högberg - Asset Management

    Jan Arpi - Vice VD, Securities

   Jonas Larsson - VD, Payroll

    Jenny Persson - HR manager

    Joakim Strandberg - Institutional investment consultning

    Joel Grönberg - VD, Securities

    Jon Persson - Life insurance services

    Julia Melbi - Legal

    Louise Beigler - Risk Management

    Louise Hagsten - Communication & HR

    Niklas Strömquist - CFO

    Martin Winberg - Group insurance & Benefits

    Magnus Molin - IT

    Olof Lindqvist - Wealth Management

   Jörn Gisvold - Non life insurance services

    Walter Nuñez - Product Development

    Rasmus Löwenmo Buckhöj – Communications

 

 

Styrelsen

Söderberg & Partners verksamhet bedrivs genom ett antal dotterbolag. Styrningen av dotterbolagen sker genom bolaget PO Söderberg & Partner AB, som utgör hemvist för den operativa koncernledningen och ett antal koncernstaber. Detta bolag kontrolleras i sin tur av ett holdingbolag, PO Söderberg & Partner Holding AB, som inte har någon egen verksamhet utan har som enda uppgift att äga aktierna i Söderberg & Partners. Styrelsen i PO Söderberg & Partner Holding AB utgör den högsta beslutsfattande instansen för verksamheten i Söderberg & Partners.


Per-Olof Söderberg
 - 
Styrelseordförande
Bakgrund
Styrelseordförande och huvudägare i Attivio, styrelseledamot och delägare i Ratos. Styrelseuppdrag för Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms Handelskammare m.fl. Tidigare koncernchef på Dahl.

 

Gustaf Rentzhog - Styrelseledamot, Koncernchef 
Bakgrund
Bakgrund: Koncernchef/vd inom Söderberg & Partners sedan 2004 samt styrelseledamot i flertalet styrelser inom Söderberg & Partners koncernen. Dessförinnan VD Carnegie Pension Consulting AB (2003 -2004) och analytiker inom Carnegie koncernen (1996-2003).

 

Håkan WersällStyrelseledamot
Bakgrund
Varierande tjänster inom försäkringsdistributionsföretag och värdepappersföretag sedan 1985. Anställd i Söderberg & Partnerskoncernen sedan 2004.

 

Christopher Parkin - Styrelseledamot
Bakgrund
Ansvarig direktör hos TA Associates. Har även styrelseuppdrag i Cath Kidston, DNCA Finance, Internationella Engelska Skolan och Zadig & Voltaire.

 

Richard Morris - Styrelseledamot 
Bakgrund
Rådgivare TA Associates och styrelseledamot i Arrowstreet Capital och DNCA Finance.

Juridisk information

Ett flertal av våra verksamheter är tillståndspliktiga, och för att få bedriva dem ställs en rad krav på Söderberg & Partners som bolag men också på de enskilda medarbetarna. Bland annat ska de som distribuerar försäkringar och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, ha relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även praktisk erfarenhet. Samtliga rådgivare inom Söderberg & Partners har genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs.

Kontakta oss