Skip to main content Skip to main navigation

Koncern

Koncerninformation

Söderberg & Partners-koncernen

Söderberg & Partners grundades 2004 i Sverige och är idag en av Nordens och Nederländernas ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter och tjänster.

I grund och botten handlar Söderberg & Partners erbjudande om att hjälpa människor och företag att fatta välgrundade beslut i frågor som påverkar deras ekonomi och deras liv.

Vi kanaliserar och konkretiserar detta erbjudande genom ett flertal olika verksamheter som bedrivs inom ramarna för varumärket Söderberg & Partners. Dessa verksamheter innefattar bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning, löne-, och förmånshantering, och medarbetarutveckling

Vad vi tror på

Vi är en finansiell rådgivare som tror på värdet av att tänka annorlunda och ständigt ifrågasätta, förändra, och utveckla det traditionella arbetssättet i vår bransch. Vår vision är att vara proaktiva idag för att våra kunder ska kunna leva ett tryggare och rikare liv i morgon. För att lyckas med det är det viktigt att vår relation till våra kunder vilar på en värdegrund där personlig hänsyn, välgrundade analyser, och öppenhet utgör hörnstenarna.

Vår relation med våra kunder – och i förlängningen hela vår affär – bygger på förtroende. Vi är beroende av att våra kunder känner förtroende för oss, att de känner att de får just den hjälp de behöver, och att de känner sig nöjda med den hjälpen. För att vi ska kunna etablera och behålla detta förtroende hos våra kunder är det därför nödvändigt för oss att alla våra medarbetare förstår och delar vår vision och våra värderingar.

Kortfakta

  • Grundades: 2004 i Sverige
  • Finns: 110+* kontor i Sverige, Norge, Danmark , Finland och i Nederländerna. Koncernen har även ett fondförvaltningsteam baserat i Luxemburg och en IT-utvecklingsavdelning baserad i Spanien
  • Medarbetare: 2400+
  • Omsättning: 400 M EUR (2019)
  • Assets under Management/Advice: 50+ bn EUR (2019)

 

*Siffran avser endast Söderberg & Partners kontor och inkluderar ej övriga dotterbolags och partnerbolags kontor. 

Styrelsen

Söderberg & Partners verksamhet bedrivs genom ett antal dotterbolag till holdingbolaget PO Söderberg & Partner Holding AB. Holdingbolaget bedriver ingen egen verksamhet och styrningen av dotterbolagen sker genom respektive bolags egna styrelse.


Per-Olof Söderberg
 - Styrelseordförande
Bakgrund
Styrelseordförande och huvudägare i Attivio, styrelseledamot och delägare i Ratos. Styrelseuppdrag för Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms Handelskammare m.fl. Tidigare koncernchef på Dahl.

 

Gustaf Rentzhog - Styrelseledamot, Koncernchef 
Bakgrund
Koncernchef/vd inom Söderberg & Partners sedan 2004 samt styrelseledamot i flertalet styrelser inom Söderberg & Partners koncernen. Dessförinnan VD Carnegie Pension Consulting AB (2003 -2004) och analytiker inom Carnegie koncernen (1996-2003).

 

Chris Parkin - Styrelseledamot

 

Hans Årstad - Styrelseledamot
Bakgrund
Investeringsansvarig hos KKR. Har även styrelseuppdrag i Ambea och Sector Alarm.

 

Daniël Knottenbelt - Styrelseledamot 
Bakgrund
Investeringsansvarig hos KKR. Har även styrelseuppdrag i Exact.

 

David Bellamy - Styrelseledamot

 

Elisabeth Fahle Gårdebäck - Styrelseledamot

Juridisk information

Ett flertal av våra verksamheter är tillståndspliktiga, och för att få bedriva dem ställs en rad krav på Söderberg & Partners som bolag men också på de enskilda medarbetarna. Bland annat ska de som distribuerar försäkringar och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, ha relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även praktisk erfarenhet. Samtliga rådgivare inom Söderberg & Partners har genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs.

Kontakta oss