Skip to main content Skip to main navigation
19 - 23 november 2018

Veckoanalys

Den utdragna Brexit-förhandlingen mellan Storbritannien och EU har återigen fångat medias uppmärksamhet och det går inte att utesluta ett negativt utfall i avtalsförhandlingarna. Den politiska osäkerheten i Europa i stort är en av anledningarna till vår rekommenderade aktieundervikt mot regionen.

Kontakta oss