Skip to main content Skip to main navigation
24 - 28 september 2018

Veckoanalys

I torsdags släppte vi årets tredje Strategirapport. Trots en stor politisk oro och en utdragen konjunkturcykel, drivet av stimulanser vi normalt ser i en lågkonjunktur, ser den globala högkonjunkturen ut att fortsätta. Trenderna från årets inledning har därmed fortsatt och vårt makroekonomiska huvudscenario är intakt.

Kontakta oss