Hållbarhetsanalys höjer betygen för fondförsäkringsbolag

24 jan. 2017
 Söderberg & Partners har granskat hållbarheten hos fondförsäkringsbolagen och två bolag ökar i hållbarhet och analysen visar på en ny trend. Det är Handelsbanken och Nordnet som har visat positiv förändring med sitt hållbarhetsarbete och går från rött till gult betyg. Sedan förra analysen i juni 2016 har dessutom fler bolag valt att inkludera Morningstars hållbarhetsbetyg i listan över fonder.

–    Handelsbankens höjning beror på att de arbetar med hållbarhet i fondurvalet på ett nytt sätt och de har även gjort det enklare för sina kunder att i fondlistan välja fonder utifrån hållbarhet. Nordnet höjer sig för att de har inkluderat hållbarhet som en del av den modell de har för att välja in nya fonder, säger Johanna Gustafsson, ansvarig analytiker för fondförsäkringar.

Eftersom de flesta fondförsäkringsbolag nu bedriver någon form av hållbarhetsarbete, menar analysen att det framöver snarare kommer att bli ökat fokus på att strukturera upp detta hållbarhetsarbete och fokusera mer på metoder som får en reell effekt.

–    Under hösten har vi kunnat se en ny trend att fler fondförsäkringsbolag har valt att inkludera Morningstars hållbarhetsbetyg i listan över fonder jämte avkastning och avgift. Det är en positiv utveckling att sparare nu har möjlighet att välja fonder utifrån hållbarhet hos de flesta fondförsäkringsbolagen, säger Johanna Gustafsson.

Majoriteten av fondförsäkringsbolagen bedriver nu ett så pass gediget hållbarhetsarbete att analysen efter hand kommer att fortsätta justera betygsgränserna för att inte alla fondförsäkringsbolagen ska bli gröna och gula.

Läs analysen i sin helhet här

 

För mer information
Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners 
rasmus.lowenmobuckhoj@soderbergpartners.se
Mobil: 076- 149 50 05

 

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter med en av Nordens största fristående analysavdelningar. Företaget har en mängd olika verksamheter inom fyra affärsområden:
Insurance Consulting
Securities & Asset Management
Financial Technology
Payroll & Benefits

 

Kundlöfte och värderingar

Söderberg & Partners målsättning är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad.

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Det är vår orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. På Söderberg & Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna.