Trygghetsförvaltning har bytt namn till Proaktiv Förvaltning

18 aug. 2017
Söderberg & Partners fonder har bytt namn. De fonder som tidigare hette Trygghet har nu bytt namn till Proaktiv, men tjänsterna förblir desamma.

I december 2016 meddelade vi att ett namnbyte skulle ske till följd av Konsumentverkets utlåtande om Trygghetsförvaltningen, där de bedömer att ordet ”trygghet” antas ge konsumenter intrycket av att det vid handel med produkterna inte föreligger några risker. Utlåtandet innebär en förändring i branschpraxis som vi och flera andra aktörer behöver anpassa oss till. Vi har under våren informerat våra kunder och samarbetspartners om det nya namnet, och det faktiska namnbytet skedde den första augusti i år.

Namnet ”Trygghet” togs fram för 11 år sedan och syftet har alltid varit att vara tydliga och transparenta för våra kunder. Samtidigt kan vi notera att marknaden och bedömningskriterierna har förändrats och vi vill vara de första av många berörda bolag att rätta oss efter ny syn på hur fonder får namnges.

Namnet ”Proaktiv” valdes då proaktivitet är en fundamental del i sunda investeringar. Ambitionen med våra fonder är även att hjälpa våra kunder vara proaktiva i sitt sparande.

 

För mer information:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners 
rasmus.lowenmobuckhoj@soderbergpartners.se
Mobil: 076- 149 50 05

 

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter med en av Nordens största fristående analysavdelningar. Företaget har en mängd olika verksamheter inom fyra affärsområden:

  • Insurance Consulting

  • Securities & Asset Management

  • Financial Technology

  • Payroll & Benefits

Kundlöfte och värderingar

Söderberg & Partners målsättning är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad.

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Det är vår orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. På Söderberg & Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna.