Passivt eller aktivt förvaltade fonder – vad ska jag välja?

19 juni 2024
Debatten om aktivt och passivt förvaltade fonder är en het fråga inom finansvärlden. Båda strategierna har sina förespråkare och de erbjuder unika fördelar och utmaningar. Söderberg & Partners investeringsstrateg, Mikael Westin, tittar närmare på aktiva och passiva fonder och reder ut vad som talar för och emot dessa olika fondtyper.

Vad innebär aktivt förvaltade fonder?

Aktiv fondförvaltning innebär att en fondförvaltare aktivt väljer vilka aktier som ska köpas och säljas i syfte att överträffa marknaden. Förvaltaren använder sig av omfattande marknadsanalyser för att ta beslut om vilka aktier som portföljen ska ha, i hopp om att de ska kunna göra smartare val än genomsnittet på börsen. Det finns några fördelar med aktivt förvaltade fonder:

  • Möjlighet till högre avkastning. Det finns en möjlighet att uppnå en bättre avkastning än marknadens genomsnitt.
  • Flexibilitet. Förvaltaren kan snabbt anpassa portföljen baserat på förändringar i marknadsläget och omvärlden.

Samtidigt finns det några nackdelar som också du bör väga in i ditt val:

  • Högre avgifter. Aktiv förvaltning kräver mer resurser, vilket ofta resulterar i högre förvaltningsavgifter.
  • Ojämn prestation. Det är svårt att konsekvent slå marknaden och många aktiva fonder lyckas inte göra det över tid.

Vad är passivt förvaltade fonder?

Passiv fondförvaltning innebär att en fond efterliknar ett visst index, som exempelvis S&P 500 i USA eller OMX SPI på Stockholmsbörsen, med målet att spegla indexets resultat. Passivt förvaltade fonder förändras endast när indexet som fonden följer förändras. Så vilka fördelar finns det med passivt förvaltade fonder?

  • Lägre avgifter. Denna typ av fond kräver inte lika mycket arbete och analys, vilket håller nere kostnaderna.
  • Större förutsägbarhet. Fonder som följer ett befintligt marknadsindex ger en mer stabil och förutsägbar avkastning (i förhållande till sitt jämförelseindex).
  • Mindre risk. Du sprider risken genom att investera i ett helt index istället för i enskilda aktier.

Men det finns även nackdelar med passivt förvaltade fonder. Du har ingen möjlighet att lyckas överträffa marknaden, eftersom fonden bara syftar till att matcha indexet och fonden kommer köpa in alla aktier som ingår i index, oavsett hur bra eller dåliga de kan antas vara.

Vad säger forskningen om aktiva och passiva fonder?

Forskningen om aktiva och passiva fonder visar att det är svårt att ständigt överträffa marknaden, då all tillgänglig information vanligtvis redan är inprisad i aktiekurserna. Men trots detta finns det tillfällen då aktiva fonder kan ha sina fördelar. Det gäller framför allt på mindre effektiva marknader eller när det är oroligt på börsen. Det är även viktigt att komma ihåg att valet av analysmetod och jämförelseindex påverkar resultaten.

Som vi nämnde tidigare kan aktiv fondförvaltning vara särskilt effektiv i osäkra eller volatila marknadslägen, där snabba beslut baserade på noggrann analys kan ge fördelar. Det kan även vara ett bra alternativ på ineffektiva marknader där all information inte är lika tillgänglig för alla investerare. Då kan aktiv förvaltning skapa värde. Det viktigaste är då att du hittar förvaltare som presterar bättre än index över tid.

Samtidigt pekar annan forskning på att passiva fonder många gånger kan överträffa aktiva fonder, då de erbjuder kostnadseffektivitet. Det gör att de ofta resulterar i en bättre nettoavkastning i jämförelse med aktivt förvaltade fonder.

Studier som SPIVA från S&P Dow Jones Indices visar att många aktivt förvaltade fonder inte slår sina jämförelseindex över längre tidsperioder.

Expertens syn på valet mellan aktiva och passiva fonder

Valet mellan passivt och aktivt förvaltade fonder beror på dina mål och risktolerans. Det finns ingen universell lösning – olika delar av portföljen kan kräva olika strategier. I Söderberg & Partners förvaltningserbjudande använder vi både aktiva och passiva fonder, beroende på hur förutsättningarna ser ut på respektive marknad.

Jag rekommenderar inte samma fondtyper till alla kunder, utan anser att du bör överväga passiva fonder om du är en långsiktig investerare och vill minimera dina avgifter. Det är en enkel och bekväm strategi.

Men för dig som är aktivt intresserad av investeringar och tror att du kan göra kloka, välgrundade val, kan aktivt förvaltade fonder vara ett bättre alternativ. Om du inte har tid eller intresse som krävs för att själv välja ut dina aktiva fonder, kan du även ta hjälp av en rådgivare.

En rådgivare kan hjälpa dig att välja

Att investera kan vara komplext och tidskrävande. Därför kan det vara en bra idé att ta hjälp av en rådgivare. Då kan du diskutera och planera dina investeringar tillsammans med en erfaren rådgivare, samtidigt som du frigör tid för andra saker i livet. En rådgivare kan hjälpa dig att navigera mellan aktiva och passiva fondalternativ och skapa en portfölj som matchar dina mål och din risktolerans.

Kontakta oss via formuläret nedan, så återkommer vi till dig.

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!