Mikael Westin

Chef Portfolio Solutions och Risk & Quant
Mikael är ansvarig för Portfolio Solutions och Risk & Quant på Söderberg & Partners Wealth Management. Han jobbar även med kommunikation kring bolagets analyser och förvaltning.