Spara långsiktigt och framgångsrikt

8 sep. 2023
Den moderna finanshistorien, från 1970 och framåt, visar att aktier är den bästa investeringsformen för den som vill spara långsiktigt. Detta trots att kraftiga svängningar på världens börser har blivit allt vanligare. Faktum är att oavsett när du har köpt aktier under de senaste 50 åren, ligger du på plus i 99 procent av fallen, efter sex års långsiktigt sparande. Mikael Westin, Chef Portfolio Solutions på Söderberg & Partners, reder ut hur du ska tänka för att spara långsiktigt – och framgångsrikt.
Mikael Westin
Mikael Westin 
Chef Portfolio Solutions och Risk & Quant

Vad finns det fördelar med att spara långsiktigt?

När du ska spara långsiktigt bör du ha en placeringshorisont på åtminstone åtta år, vilket gör det möjligt att ta en högre risk och på så sätt öka möjligheterna till bättre avkastning längre fram. 

”Det är en bra grundtanke och en vanlig rekommendation att sprida riskerna genom att investera i olika tillgångsslag, såsom aktier, räntor, hedgefonder och valutor. Men det gäller framförallt om du har en kort placeringshorisont eller har svårt att sova gott om natten när aktiemarknaden störtdyker. Nackdelen är att den förväntade avkastningen blir lägre.

”Om du sparar långsiktigt, kan du ha en högre andel aktier och sprida riskerna över tid istället för att sprida dem mellan olika tillgångsslag. Eftersom sambandet mellan börsavkastningen för olika år är låg, åstadkoms riskspridningen genom att ha en lång placeringshorisont. Det ger samtidigt en betydligt bättre förväntad avkastning”, säger Mikael Westin, Chef Portfolio Solutions på Söderberg & Partners.  

Det finns med andra ord två olika sätt att sprida risker. På samma sätt som diversifieringen mellan olika tillgångsslag sänker portföljens sammanvägda risk, har tiden en liknande effekt om du sparar långsiktigt.

Spara långsiktigt i aktier 

När vi tittar på historisk data kan vi se att tidshorisonten fungerar som en bra diversifiering i sig, trots aktiemarknadens stora svängningar.

Vi tittar närmare på ett exempel:

Om en investerare hade valt att investera i Världsindex i januari ett slumpmässigt år mellan 1970-2023 och sedan behållit investeringen i sex år, skulle den genomsnittliga årsavkastningen på rullande sex kalenderår se ut så som diagrammet visar nedan:

Den genomsnittliga årsavkastningen för alla perioder under denna tid är 10 procent, med högsta värde på 26 procent (1983-1988) och lägsta värde på 0 procent (2000-2005). 

”Det är dock mycket viktigt att poängtera att hela resonemanget kring detta exempel bygger på att investeraren har behållit sin aktieexponering under hela sexårsperioden och inte sålt när det har blivit stökigt. En av de vanligaste orsakerna till att en privatinvesterare får låg avkastning över tid, är att de säljer vid börsoro”, säger Mikael.

Det är även viktigt att komma ihåg att ovanstående bara är en analys av historisk data under de senaste 50 åren. Bara för att något har varit på ett visst sätt under denna period, behöver det inte det betyda att det kommer att fortsätta att vara så även i framtiden.

4 tips för att spara långsiktigt och framgångsrikt

Det är viktigt att ha en plan för ditt långsiktiga sparande. En strategi som du kan hålla fast vid, även i svårare tider. Mikael har hjälpt många kunder som vill spara långsiktigt att skapa en strategi som utgår från deras förutsättningar. Här har han listat 4 tips som hjälper dig att spara smart:

 1. Placera det kapital som du har behov av i närtid med lägre risk. Ju kortare horisont desto lägre risk. Du kanske har tänkt genomföra en semesterresa eller byta ut diskmaskinen? Pengar som täcker sådana behov kan du sätta in på ett bankkonto med sparränta eller placera i räntebärande tillgångar med låg risk.
 2. Det kapital som du vet att du kommer att behöva inom tre till åtta år, kan placeras med något högre risk. Det kan vara kapital som ska täcka husrenoveringar, byte av bil etc. I och med att behovet av dessa pengar ligger en bit fram i tiden, kan det vara intressant att placera dem i en blandportfölj av räntor, aktier, obligationer och alternativa investeringar.
 3. Det kapital som du inte behöver under de närmaste 8-10 åren kan du spara långsiktigt och brett i aktiemarknaden, vilket är lite mer riskfyllt. Det skulle kunna placeras i en global aktieportfölj eller liknande, beroende på din vilken risk du är villig att ta. En högre aktieexponering ger en högre risk – och därmed också en högre förväntad avkastning på lång sikt. På tio-femton års sikt spelar det stor roll för slutresultatet med den så kallade ränta-på-ränta-effekten. Det är dock viktigt att du inte tar mer risk än du orkar bära. Och inte bryter din strategi under stökiga börsperioder.
 4. Låna någon annans kloka ögon, som kan syna kvaliteten i din strategi när du har en plan. Du kan diskutera strategin med någon som du har förtroende för eller med fördel tillsammans med en rådgivare. Tillsammans kan ni se över:
  • Vad är en lämplig riskspridning för ditt kapital?
  • Vilka nedgångar ska du räkna med att du kommer att behöva stå ut med innan det vänder upp igen, sett till historiska mönster?
  • Bör du komplettera med ett månadssparande?
  • Klarar du av att hålla fast vid din strategi och inte låta känslorna styra dina beslut i börsnedgång?

Många placerare får över tid en sämre avkastning, än vad börsen ger som helhet. Djupt rotade mänskliga instinkter som flock- och flyktbeteende sätter nämligen ofta krokben för en långsiktigt bra avkastning. 

”Ofta beror en dålig snittavkastning på att du inte har hållit fast vid din strategi. Du kanske har sålt i nedgång eller saknar en plan. Även om du har en plan att luta dig mot, kan det vara skönt att kunna diskutera strategin med din personliga rådgivare – och undvika att agera i panik”, säger Mikael.  

Vill du få hjälp att sätta en strategi för att spara långsiktigt?  

Vi på Söderberg & Partners kan stötta dig med förmögenhetsrådgivning, kapitalförvaltning och mycket mer. Vi kan hjälpa dig att:  

 • sätta upp en strategi
 • hitta lämplig risknivå
 • ta fram en lämplig väldiversifierad portfölj
 • följa upp och bevaka portföljen
 • föreslå eller göra förändringar (beroende på vald tjänst)  
 • se över olika möjligheter i oroliga tider.  

Vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig?  

Då är du varmt välkommen att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig. 

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!