Bostadsmarknadens utveckling

Hur har pandemin påverkat bostadsmarknaden och vad är det som driver prisutvecklingen? Hur ska man tänka kring bolån, är rörlig eller bunden ränta bäst?

Vi gästas av Johan Nordenfelt, informationschef Erik Olsson Fastighetsförmedling och Klas Pettersson, vd Erik Olsson Nyproduktion som berättar om pandemins effekter på bostadsmarknaden. Med oss i studion har vi även Söderberg & Partners sparekonom Joakim Bornold. Utöver en generell börsuppdatering berättar Joakim om hur han ser på bolånemarknaden.